ΝΕΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΡΙΟ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία είναι πρόεδρος ex officio, συγκαλεί ο Δήμαρχος Διονύσης Ζαμάνης για αύριο στις 9.30 το πρωί με ένα και μοναδικό θέμα: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Βιοαποδοµίσηµων υλικών», συνολικού ποσού 67.666,80€, συµπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.».

Η εισήγηση έρχεται από την Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών και κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του γεγονότος ότι η συσσώρευση βιοπαδοµίσηµου υλικού (τρίµµα), σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν λόγω εποχής δηµιουργούν προϋποθέσεις αυτανάφλεξης. Ως αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας η αποµάκρυνση του υλικού και η ασφαλής εναπόθεση αυτού σε εγκεκριµένους χώρους επιβάλλεται για λόγους δηµόσιας ασφάλειας, καθώς σε άλλη περίπτωση θα ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς στη περιοχή.

Η συνεδρίαση αυτή είναι η 23η φέτος και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1.

 

Categories: ΝΕΑ