ΝΕΑ

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ»: ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Νέα παρέμβαση έκανε σήμερα η «Συνεργασία Δημοτών», η νέα δημοτική παράταξη του κ Γιάννη Νικητόπουλου, πρώην Δημάρχου επί σειρά ετών Ανοιξης. Θέμα της το ιδανικό σχολείο και οι εγκαταστάσεις, όπως πρέπει να είναι. Το σημείωμα ανέβηκε το πρωί στο λογαριασμό της παράταξης στο facebook. Αναλυτικά:

«Οι ειδικοί μετά από έρευνες και μελέτες καταλήγουν ότι, το σχολείο θα πρέπει εκτός από απλός χώρος κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών να αποτελέσει και το εργαλείο εκείνο το οποίο θα συνδέσει την εκπαιδευτική διαδικασία με το εξωτερικό περιβάλλον, ευνοώντας τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων για το μαθητή.
Τα νέα κτίρια θα πρέπει να αποτελούν σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τόσο του μαθητικού, όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Χωρικά προβλέπονται επαρκείς αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια με πλήρη εξοπλισμό, χώροι εκδηλώσεων, γραφεία διδασκόντων, βοηθητικοί χώροι, χώροι διαλείμματος εσωτερικοί (για τις άσχημες καιρικές συνθήκες) και εξωτερικοί, γήπεδα, χώροι ψυχαγωγίας, κ.τ.λ. και κρίνονται απαραίτητα για μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Η κατασκευή μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής μονάδας δεν αποτελεί απλή υπόθεση, αλλά κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή, να μπουν οι βάσεις για τον εκσυγχρονισμό και να μην εντυπωσιαζόμαστε με επιφανειακά  << φτιασίδια>>.
Υπάρχει η ανάγκη, συνήθως, λειτουργίας ενός σχολείου ( 200- 240 μαθητών) ανά 2.000 κατοίκους και αυτό απαιτεί γήπεδο (οικόπεδο) τουλάχιστον 4 στρεμμάτων ( 17-20 τετραγωνικών μέτρων ανά μαθητή). Η δημιουργία μιας σχολικής μονάδας προϋποθέτει αυτή να απέχει τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα από τα υπόλοιπα σχολεία (για να μην υπάρχει θέμα μεταφοράς των μαθητών). Είναι απαραίτητο, για λόγους ασφαλείας (πλημμύρες) να το χωρίζει απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από τα ποτάμια ή τα ρέματα που τυγχάνει να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
Καλημέρα σας».

Categories: ΝΕΑ