ΝΕΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ LED ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ

«Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου». Με αυτό το επιχείρημα ξεκινάει η εισήγηση του υπ’ αριθμόν 8 θέματος της αυριανής ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ίσως είναι και το πιο σπουδαίο του ογκώδους μενού και αφορά την «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) εκτέλεσης των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την ≪Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities  με  εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Διονύσου≫. Με απλά λόγια, το …ζητούμενο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού, με τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου  LED.

Ο ανάδοχος του έργου θα επιλεγεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής. Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός Δήμων, είτε έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες, είτε βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης (Δήμοι: Σαρωνικού, Καλαμάτας, Μεγαλόπολης, Μεσσήνης, Ασπροπύργου, Ρόδου, Ζακύνθου, Δελφών, Χαλκηδόνος, Βόλβης, Παπάγου – Χολαργού, κλπ.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου,  αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9.025 συμβατικά φωτιστικά, ενώ έχουν καταγραφεί  άλλα 986 τεμάχια φωτιστικών τύπου led: E40 LED (corn) και LED 100 (full-cutoff), τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Δήμο (στην Δημοτική Ενότητα Δροσιάς, συγκεκριμένα) και συνεπώς εξαιρέθηκαν από την απαίτηση για την αναβάθμιση του Συμβατικού Φωτισμού.

Η αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του στο Δήμο, θα επιτευχθεί με:

 1. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας (τύπου led), στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και σύμφωνα με τα καταγραφικά δεδομένα της Μελέτης.
 2. Τη λειτουργία “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο Κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αξιοποιώντας όμως παράλληλα και τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες (NB-IΟT, LoRaWAN, κ.λπ.).
 3. Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
 4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης την οποία ήδη διαθέτει ο Δήμος και θα επεκτείνει στο σύνολο της γεωγραφικής του έκτασης αξιοποιώντας την τεχνολογία).

Είναι προφανές ότι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος με εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων, έχει και ένα ακόμα στόχο: τη διάχυση σύγχρονων τεχνολογιών αυτοματισμών (Smart Cities) για να επεκταθούν σταδιακά στο σύνολο του Δήμου, καλύπτοντας και τις λοιπές υποδομές (Κτιριακές Υποδομές, Διαχείριση Απορριμμάτων, κλπ.). Μέσω φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών “έξυπνης πόλης”, όπως για παράδειγμα:

 • Σημεία ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi.
 • Προώθηση ψηφιακού περιεχομένου, διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού στο κινητό του χρήστη, σε οποιαδήποτε μορφή (βίντεο, ήχο κτλ), με βάση την τοποθεσία του.
 • Σύνδεση Καμερών και δυνατότητα προβολής της λαμβανόμενης εικόνας.
 • Μέτρηση Κυκλοφοριακής Ροής.
 • Έξυπνο Parking.
 • Παρακολούθηση και Διαχείριση κυκλοφορίας.
 • Ασφάλεια και Επίβλεψη απομακρυσμένων χώρων.
 • Μέτρηση περιβαλλοντολογικών δεικτών όπως CO2, θερμοκρασία, θόρυβο, υγρασία, κλπ.
 • Διαχείριση στόλου οχημάτων.
 • Διαχείριση κάδων απορριμμάτων.

Με την τοποθέτηση λαμπτήρων LED  εκτιμάται πως θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 74,11%, ενώ το οικονομικό όφελος για το πρώτο έτος θα είναι 598.356,31 ευρώ και συνολικά σε βάθος 12ετίας 8.025.208,46 ευρώ.

 

Categories: ΝΕΑ