ΝΕΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 237.000 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κονδύλι 237.000 ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση των σχολείων και των μαθητών του Δήμου Διονύσου επιζητεί την αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αν βεβαίως επιτευχθεί απαρτία από 21 συμβούλους. Πρόκειται  για δύο διαφορετικά ποσά: 136.494, 94 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες και 100.499, 02 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις και προκειμένου να γίνει η κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές  -Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια- απαιτείται κατ’ αρχήν το δημοτικό συμβούλιο να αποδεχθεί την επιχορήγηση.

Κατά δεύτερον, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών ανά Σχολική Επιτροπή θα γίνει και η διανομή των χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες θα μοιραστεί με βάση το μερίδιο, που αναλογεί σε κάθε μαθητή, που εν προκειμένω υπολογίζεται σε 27,07 ευρώ. Αρα, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή που έχει στη δικαιοδοσία της 2861 μαθητές και μαθήτριες θα εισπράξει 77.451, 81 ευρώ, ενώ η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή με 2181 μαθητές και μαθήτριες θα πάρει 59.043,13 ευρώ.

Αντίστοιχα, το κονδύλι για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων θα μοιραστεί κατά τον ίδιο τρόπο ως εξής: 57.026,51 ευρώ στην Πρωτοβάθμια και 43.472,50 ευρώ στη Δευτεροβάθμια.

Τις εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επεξεργαστεί και ετοιμάσει το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 

Categories: ΝΕΑ