ΝΕΑ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ, ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τη διάνοιξη οδών και την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, την κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων και την φύλαξη των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των χώρων τους για πυροπροστασία αποφάσισε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή χθες στις 5 μ.μ. το απόγευμα, λίγη ώρα δηλαδή πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως η μείζων αντιπολίτευση («Ενωτική Πρωτοβουλία» του κ Καλαφατέλη) συναίνεσε στα δύο από τα τρία θέματα λόγω της άμεσης και επείγουσας ανάγκης ανάθεσης των εργασιών. Δεν ψήφισε μόνον την φύλαξη, θεωρώντας πως η δουλειά δεν έπρεπε να δοθεί στην εταιρεία φύλαξης, με την οποία έχει συμβληθεί από πέρσι ο Δήμος Διονύσου για περιπολίες κατά τις νυχτερινές ώρες των δημοτικών χώρων.

 

Categories: ΝΕΑ