ΝΕΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΛΑΔΙΩΝ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκάλεσε για αύριο-1η Αυγούστου στις 2 μ.μ. ο Δήμαρχος Διονύσου κ Διονύσης Ζαμάνης με ένα και μοναδικό θέμα: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: Προµήθεια
Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών». Είναι η 26η δημόσια φετινή συνεδρίαση και το κατεπείγον δικαιολογείται στην πρόσκληση, όπως σημειώνεται, “κατόπιν της κήρυξης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, της αδυναµίας άµεσης επισκευής του κλαδοφάγου του ∆ήµου, της αδυναµίας συνδροµής του Ε∆ΣΝΑ και για λόγους αντιπυρικής προστασίας”.

Η συνεδρίαση θα γίνει, όπως πάντα, στο Δημαρχείο, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1.

 

Categories: ΝΕΑ