ΝΕΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης και της αντιπολίτευσης ψηφίστηκαν οι παραχωρήσεις των δημοτικών εγκαταστάσεων στα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να τις δηλώσουν ως έδρες και να τις χρησιμοποιήσουν για επίσημους αγώνες και προπονήσεις. Η εισήγηση εγκρίθηκε με 18 θετικές ψήφους, όσοι και οι παρόντες σύμβουλοι. Αποφασίστηκε λοιπόν η  παραχώρηση στους παρακάτω Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019:

 1. Στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο “Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
 2. Στον “Α.Ο. Γιάννης Παθιακάκης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
 3. Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης.
 4. Στον “Α.Σ. Δόξα Άνοιξης”, τα Ανοιχτά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης , Αγίου Στεφάνου και Σταμάτας.
 5. Στον Αθλητικό Σύλλογο Δροσιάς “Νίκη”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Δροσιάς.
 6. Στον “Α.Ο. Διονύσου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.
 7. Στον “Α.Ο. Κρυονερίου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Κρυονερίου.
 8. Στον “Α.Ο. Σταμάτας”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Σταμάτας.
 9. Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
 10. Στον Αθλητικό – Γυμναστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
 11. Στον Αθλητικό – Γυμναστικό Σύλλογο Αγ. Στεφάνου “Το Οίον”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
 12. Στον “Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ VOLLEYBALL”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Στεφάνου.
 13. Στον “Α.Ο. Διονύσου”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.
 14. Στον “Σ.Κ. Άνοιξης (ABC)”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
 15. Στον “Αθλητικό Σύλλογο Άνοιξης Διονύσου (Α.Σ.Α.Δ.) Χάντμπολ”, τα Κλειστά Δημοτικά Γήπεδα Άνοιξης και Ροδόπολης.
 16. Στον “Α.Σ. Ροδόπολης”, το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Ροδόπολης.
 17. Στον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων ΕΡΜΗΣ, την υπόγεια αίθουσα του 3ου Δημοτικού σχολείου Διονύσου.
 18. Στον “Α.Ο. Άνοιξης”, τα Ανοιχτά Δημοτικά Γήπεδα Τέννις Αγίας Παρασκευής.
 19. Στο Αθλητικό Σωματείο Τέννις “Άσσος Κρυονερίου”, το Ανοιχτό Δημοτικό Γήπεδο Τέννις Κρυονερίου.
 20. Στον Αθλητικό Σύλλογο Δροσιάς «Νίκη», το Κλειστό Δημοτικό Γήπεδο Διονύσου.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ανωτέρω αναγραφόμενοι Αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία “κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των αντίστοιχων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων” αναλαμβάνουν την ευθύνη:

 Της προστασίας και καθαριότητας των χώρων, των εγκαταστάσεών τους και της ιατρικής κάλυψης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιπτώσεων,

 Της επίβλεψης και ασφάλειας των αθλητών/ αθλητριών,

 Της πιστοποίησης της ικανότητας των αθλουμένων, μέσω των προβλεπόμενων νόμιμων ιατρικών πιστοποιητικών,

 Της απαγόρευσης οποιασδήποτε άλλης χρήσης του γηπέδου, πλην αυτής για την οποία παραχωρείται. Τα παραχωρητήρια που θα εκδοθούν θα δίνονται μόνο για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου και το πρόγραμμα που θα αναφέρουν. Ο κάθε Αθλητικός Σύλλογος/ Σωματείο δεν έχει δικαίωμα ή δικαιοδοσία να παραχωρήσει το συγκεκριμένο χώρο ή οποιονδήποτε άλλο δημοτικό χώρο σε άλλο σωματείο ή φορέα ή ιδιώτη.

 Κατά τη λήξη της παραχώρησης, της υποχρέωσης απόδοσης του χώρου σε καλή κατάσταση και στην αποκατάσταση βλαβών και φθορών που τυχόν θα προκληθούν από την παραχώρηση,

 Ουδεμίας προσθήκης, τροποποίησης ή μεταρρύθμισης του παραχωρούμενου χώρου, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,

 Της ασφάλειας όσων παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις, στο γήπεδο και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, λαμβάνοντας μέριμνα για την ασφαλή διέλευσή τους, εντός και εκτός του χώρου, για την ελεύθερη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας του χώρου και της εξυπηρέτησης καταστάσεων ανωτέρας βίας, με την ελεύθερη πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, οχήματα της αστυνομίας κλπ. Γενικά η ασφάλεια των συμμετεχόντων βαρύνει, αποκλειστικά, τα μέλη των συμβουλίων τους.

Η χρήση του χώρου θα παραχωρηθεί με τη δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης, όποτε υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης του ακινήτου από το Δήμο. Για τυχόν πράξεις ή συμβάντα κατά το διάστημα της παραχώρησης, τα οποία υπόκεινται σε ποινικό ή αστικό έλεγχο, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα μέλη των συμβουλίων τους.

Categories: ΝΕΑ