ΝΕΑ

3,5 ΕΚ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 3.540.200,00 € εξασφάλισε ο Δήμος Διονύσου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για να αναβαθμίσει την ύδρευση. Πιο συγκεκριμένα, τα χρήματα θα δαπανηθούν για «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» εντάχθηκαν με την ίδια απόφαση 25 νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, πλήρως χρηματοδοτούμενα, συνολικού προϋπολογισμού 121 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Ο «ΦιλόΔημος», αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει εξασφαλίσει συνολικά 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός του 2018, με 200 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες Προσκλήσεις που υπέγραψαν ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Η ανταπόκριση των Δήμων και των ΔΕΥΑ στο Πρόγραμμα, φανερώνει το μέγεθος των αναγκών, αφενός σε έργα βελτίωσης των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων, αλλά και σε έργα βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης. Η επίδραση αυτών των έργων στις τοπικές κοινωνίες προβλέπεται ιδιαίτερα θετική, καθώς στοχεύουν στο να  εξασφαλίσουν επαρκή και ποιοτική ύδρευση σε χιλιάδες ανθρώπους, να μειώσουν κόστη για τους πολίτες και τους Δήμους, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων οικισμών και ευρύτερων περιοχών εντός των Δήμων που θα υλοποιηθούν.

 

Categories: ΝΕΑ