ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΧΟΡΤΩΝ-ΚΛΑΔΙΩΝ

Τη Δευτέρα-10 Σεπτεμβρίου  θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου με ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης την αποκομιδή των πράσινων απορριμμάτων (ξερών κλαδιών, χόρτων, κλπ.) από τους δρόμους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να τεθεί ως θέμα προς συζήτηση και η άσκηση ένδικων μέσων εναντίον προσώπων που ζημίωσαν το Δήμο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Γι’ αυτήν την πολύ σημαντική υπόθεση έχει ζητηθεί εδώ και ημέρες γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κ Γιάννη Βασιλείου.

Categories: ΝΕΑ