ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-11/9 ΜΕ 29 ΘΕΜΑΤΑ

Οι εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου ξαναρχίζουν μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών με τη 18η φετινή συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη-11 Σεπτεμβρίου, στις 18.30, ως συνήθως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου  της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου. Η ημερήσια διάταξη αριθμεί 29 θέματα, μεταξύ των οποίων η συζήτηση για τον οδοφωτισμό της Σταμάτας, που έρχεται κατόπιν αιτήματος δημοτών (Νο 1), ο προϋπολογισμός του Β’ τριμήνου (Νο 4), η μίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση του κλαδοφάγου, που θα θρυμματίζει τα κλαδιά (Νο 25) και πάρα πολλά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από το Νο 5 έως το Νο 24.

Η ημερήσια διάταξη:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος δημοτών για οδοφωτισμό Δ.Κ. Σταμάτας ( αρ. πρωτ. 27601/29-8-18)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 22479/26-07-2018 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” ΑΔΑΜ: 17SYMV001755965).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 22485/26-07-2017 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Ανάθεση Υπηρεσίας για την Προμήθεια Χλωριωτών (Αντλιοστασίων και Δεξαμενών) και Υπηρεσίας Συντήρησης.”ΑΔΑΜ: 17SYMV001797842)

ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21888/2-7-2012 8501 της προμήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κων/νος.( αρ.πρωτ.27161/23-8-18).

ΘΕΜΑ 7ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για την προμήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κων/νος. ( αρ.πρωτ.27246/24-8-18).

ΘΕΜΑ 8ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 11ο: « ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκατάσταση Πυλώνα Φωτισμού λόγω Ζημιάς και Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ. Ε. Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 12ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».

ΘΕΜΑ 13ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 14ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 16ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος νερού».

ΘΕΜΑ 17ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την εκτέλεση του μουσικού προγράμματος και την επιμέλεια ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού “Χορεύρεσις” την Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018».

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της εκδήλωσης των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Άνοιξη».

ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX»».

ΘΕΜΑ 21ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας KONICA MINOLTA».

ΘΕΜΑ 22ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την μίσθωση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 23ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2018″ ».

ΘΕΜΑ 24ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – Smart and GreenCities».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 25ο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση της κ. Κουτσαντώνη Μαρίας.

ΘΕΜΑ 27ο: : Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση του κ. Μανούρη Αθανασίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ««Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Διονύσου σχολικού έτους 2017».

 

Categories: ΝΕΑ