ΝΕΑ

ΜΕ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πλούσιο είναι το μενού της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πέραν του γνωστού ζητήματος των αιτημάτων του σωματείου εργαζομένων ΣΥΔΗΚΥ, υπάρχουν άλλα 32 θέματα προς συζήτηση. Την Παρασκευή-28 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στις 18.00, στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3 οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να αποφασίσουν κατ’ αρχήν αν θα δώσουν νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης στο έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων στις δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης, Σταμάτας (Νο 29 της ημερήσιας διάταξης). Επίσης, αν θα εγκρίνουν τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Διονύσου για το έργο της βελτίωσης του οδικού δικτύου της περιοχής.

Υπάρχουν, τέλος, στην ημερήσια διάταξη πάλι πάρα πολλά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών (από το Νο 2 έως το Νο 27), η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος (Νο 31) και η φιλοξενία ευρωπαϊκών σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.

Aναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτημα παρατάξεων μειοψηφίας και ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. για συζήτηση επί θεμάτων εργαζομένων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «KHH5525» ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠ.Ε.»

ΘΕΜΑ 3ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «ΜΕ88139» ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «KHO6056» ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 5ο : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤOY ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «ΜΕ122412» ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ RAVO 530, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. «ΚΗΗ6440» ,«ΜΕ67452», «ΚΗΟ6056», «ΚΗΗ6438», «ΚΗΙ3072», «ΚΗΟ6199», ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 7ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης , Δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».

ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων ».( αρ.πρωτ. 28799/12-9-18).

ΘΕΜΑ 10ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων ».( αρ.πρωτ. 29439/17-9-18).

ΘΕΜΑ 11ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 12ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθειας Αντικειμένων και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Έκδοσης, Εκτύπωσης , Εμφακέλωσης και Αποστολής Ταχυδρομικών Αντικειμένων ( Υβριδικό Ταχυδρομείο και Ταχυδρομικά Τέλη )».

ΘΕΜΑ 13ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας απόφραξη αγωγών ομβρίων και φρεατίων».

ΘΕΜΑ 14ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 15ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος νερού».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τον Stan’’, την Πέμπτη 06 Σεπτεμβρίου 2018 στην πλατεία Κορολή στην Δροσιά.

ΘΕΜΑ 18ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους Μιχάλη Δημητριάδη και Λένα Αλκαίου’’, την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου 2018 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 19ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της “Από τον Ερωτόκριτο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του Μίκη και άλλων συνθετών” την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου.

ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου’’.

ΘΕΜΑ 21ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 22ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών ».

ΘΕΜΑ 23ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ».

ΘΕΜΑ 24ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε. ».

ΘΕΜΑ 25ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ».

ΘΕΜΑ 26ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων> για την μερική αποζημίωση ζημιάς στο όχημα της αιτούσας Κοκκάλα Αικατερίνης.

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.8261.0001 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Λοιπές επιστροφές> για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου στον DAUTAJ MARSIL.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2018 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην Εταιρεία με την επωνυμία “TEXTILE WORLD”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809).

ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» από την Περιφέρεια Αττικής σε συνέχεια της 310/2018 ΑΔΣ Διονύσου”.

ΘΕΜΑ 31ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 32ο: «Εξειδίκευση πίστωσης παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: “Τεχνική υποστήριξη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διονύσου” – ΚΑΕ: 60.6473.0002».

ΘΕΜΑ 33ο: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Διονύσου με το Λύκειο Κρυονερίου,την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου, στο πλαίσιο φιλοξενίας ευρωπαϊκών σχολείων από Τσεχία, Ιταλία, Λετονία, Ισλανδία και Λέσβο του Προγράμματος ERASMUS PLUS 2016-1-CZO1-KA201-024012».

Categories: ΝΕΑ