ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ 14 ΘΕΜΑΤΑ

Δημοτικό Συμβούλιο με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη-2 Οκτωβρίου, στις 18.30, όπως πάντα, στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3. Η συνεδρίαση είναι η 19η φετινή. Η πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους στάλθηκε αργά το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν την σημερινή απογευματινή συνεδρίαση, που έχει ως πρώτο θέμα τα αιτήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα και το πράσινο. Η ημερήσια διάταξη της Τρίτης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε.2018».
ΘΕΜΑ 2ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων
Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 3ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων
Υποδομών του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου
Διονύσου για το έτος 2018».
ΘΕΜΑ 5ο : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων
του Δήμου».
ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Μ3:
ALRHA GREEN A.B.E.E.
ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21888/2-7-
2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της θεατρικής παράστασης “Ο
Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες”, την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 στον χώρο
εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου
ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης
& Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού»».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ¨.
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών
Συμβούλων στο Συνέδριο: «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»
που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Καρπενησίου και την
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: «Διόρθωση της υπ’αριθμ. 628/18 ΑΔΣ ΜΟΝΟ ως προς τον τίτλο».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 14ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της ΔΕ Σταμάτας για τη
Διεξαγωγή του 26ου Πρωταθλήματος, του 22ου Κυπέλλου και του 8ου Κυπέλλου Φιλίας
Ποδοσφαίρου 11Χ11 Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής.

Categories: ΝΕΑ