ΝΕΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα με θέμα τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για τον 13ο και 14ο μισθούς. Η πρόσκληση μπορεί να σταλεί νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Εφόσον η πρόεδρος κ Βάνα Ζώτου αποφασίσει τελικά να συγκαλέσει κατεπείγουσα συνεδρίαση αυτή θα έχει δύο θέματα προς συζήτηση, τα οποία ουσιαστικά εισηγείται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Διονύσου κ Γιάννης Βασιλείου: ανάκληση άσκησης ένδικων μέσων κατά πρωτόδικων θετικών αποφάσεων από την Οικονομική Επιτροπή και άσκηση ή μη ένδικου μέσου.

Categories: ΝΕΑ