ΝΕΑ

ΙΔΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Οι παιδικές χαρές που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητας  του πολίτη για πρώτη χρονιά μπήκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».  Με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος το κονδύλι ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Οι 318 από τους 325 δήμους κατέθεσαν αιτήσεις, με τις 230 να έχουν ήδη ικανοποιηθεί. Πέρα από την κρατική βοήθεια συμμετέχουν και οι δήμοι με ένα ποσοστό 20% του κόστους από το δικό τους προϋπολογισμό. Η ευθύνη βρίσκεται στην  Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Από το Μάιο μέχρι και σήμερα έχουν διατεθεί σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία συνεχίζεται. Η επιχορήγηση δίδεται για την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού, για την αναβάθμιση και όχι για την περίφραξη του χώρου.

Για να εγκριθεί μια αίτηση απαιτείται η πιστοποίηση καταλληλότητας με βάση τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και η έκδοση ειδικού σήματος από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, που συγκροτείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
Ο έλεγχος αφορά τον εξοπλισμό, όργανα και κατασκευές, το έδαφος, την περίφραξη και τον περιβάλλοντα χώρο, τις επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας, το δάπεδο, τα αιχμηρά άκρα, τη δομική αρτιότητα και την υπερβολική φθορά κινούμενων ή μη τμημάτων.(υπουργική απόφαση 28492/2009Φεκ Β’931).

Οι προδιαγραφές

-Μακριά 300 μέτρα από εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και πυλώνες υψηλής τάσης (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης)
-Παροχή καθισμάτων για τους συνοδούς, βρύση με πόσιμο νερό, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, σημεία σκίασης, σήμανση.
-Υλικά εξοπλισμού με στρογγυλεμένες άκρες, μη χρήση αμίαντου, τοξικών χρωμάτων εύφλεκτων υλικών και τακτική συντήρηση τους, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ.

Μεγάλο ερωτηματικό τα ελαστικά δάπεδα που ενοχοποιούνται ως καρκινογόνα και γίνονται διαβουλεύσεις για αντικατάσταση τους. Επίσης η απουσία τουαλέτας έχει τεθεί από πολλούς δήμους, θέμα που η αρμόδια διεύθυνση εξετάζει, ώστε να μπει στις προδιαγραφές.

Πηγή: myota

 

Categories: ΝΕΑ