ΝΕΑ

68.247,47 ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ποσό 68.247,47 ευρώ, προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα μοιραστούν οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου. Το κονδύλι θα διανεμηθεί αναλογικά με βάση τον αριθμό των μαθητών κάθε Σχολικής Επιτροπής. Τη μερίδα του λέοντος θα εισπράξει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει στη δύναμή της 2.861 μαθητές. Θα βάλει στο ταμείο της επομένως 38.725,91 ευρώ.

Αντιστοίχως, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 2.181 μαθητές θα λάβει 29.521,56 ευρώ.

Πρόκειται για τη Γ’ κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Categories: ΝΕΑ