ΝΕΑ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ «Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Με το δημοσίευμά του «Άνθρακες ο Θησαυρός …», ο Στέφανος Μιχιώτης εμφανίζει ως συντάκτη του δημοσιεύματος μας «Πρώτος διδάξας ο Κλαφατέλης…» τον «Αβράμη», εσφαλμένα βέβαια, δεδομένου και ότι, όπως προκύπτει από το δημοσίευμά μας αυτό, ο «Αβράμης» συμφωνεί με τον ίδιο σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα. Τώρα, το γιατί ο Στέφανος Μιχιώτης, ενεργώντας αυθαίρετα και απρόκλητα, εκτίθεται απέναντι στον «Αβράμη», ο οποίος είναι άσχετος με το πιο πάνω δημοσίευμά μας και με τον οποίο, στο κάτω-κάτω, συμφωνεί επί του προκειμένου ζητήματος, είναι ένα ερώτημα που δε μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο με τη λαϊκή ρήση «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου».

Επί της ουσίας, το θέμα που τέθηκε είναι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση ονομαστικής καταγραφής των μελών του Δ.Σ. μίας Σχολικής Επιτροπής στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα μέλη του τα οποία (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3463/2006) μετέχουν υποχρεωτικά σ’ αυτό (διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων).

Όπως αποκαλύψαμε στο δημοσίευμά μας «Πρώτος διδάξας ο Καλαφατέλης…», το συγκεκριμένο ζήτημα είχε ήδη απασχολήσει το Δήμο Διονύσου και στο παρελθόν, επί δημαρχίας Καλαφατέλη, οπότε και κρίθηκε από τον Γ.Γ. Περιφέρειας (δηλαδή τον αρμόδιο ελεγκτή νομιμότητας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση ονομαστικής καταγραφής των μελών του Δ.Σ. μίας Σχολικής Επιτροπής, όταν αυτά μετέχουν υποχρεωτικά στη σύνθεσή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3463/2006, όπως ακριβώς ισχυριζόταν και ο Γιάννης Καλαφατέλης, παραδίδοντας μάλιστα, ως δήμαρχος τότε, και αντίστοιχα μαθήματα στους έχοντες αντίθετη άποψη δημοτικούς συμβούλους.

Μετά το «στραπάτσο» που υπέστη από την πιο πάνω αποκάλυψη (διότι αυτός είχε αρθρογραφήσει προηγουμένως, από κοινού με την «αμερόληπτη», υπέρ της αντίθετης άποψης, εμφανιζόμενοι ότι, τάχα, «πιάσανε λαγό»), ο Στέφανος Μιχιώτης επανέρχεται και μας παρουσιάζει ότι ο νόμος (όπως τέλος πάντων τον ερμηνεύει ο ίδιος) κάνει εκπτώσεις όταν πρόκειται για τον Καλαφατέλη.

Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμά του «Άνθρακες ο Θησαυρός …», ενώ (διαφωνώντας με την πιο πάνω κρίση του Γ.Γ. Περιφέρειας) επιχειρηματολογεί ότι ο νόμος προβλέπει τον ονομαστικό ορισμό των πιο πάνω μελών του Δ.Σ., έρχεται στη συνέχεια ο ίδιος και, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας παρουσιάζει ότι… νομίμως επί δημαρχίας Καλαφατέλη δεν είχαν προσδιοριστεί ονομαστικά τα εν λόγω μέλη(!!!)

Δηλονότι:  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ «Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ».

Categories: ΝΕΑ