ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 43 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ-14/11

Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη-14 Νοεμβρίου (και όχι την Τρίτη-13) το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι η 24η φετινή δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, ως συνήθως, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, επί της Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3, στις 18.30. Αναλυτικά:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο:«Τροποποίηση των άρθρων 10 & 11 του Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο:«Τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων Αγ.Στεφάνου στο Ο.Τ 16 πλατείας Δημοκρατίας για τον αποχαρακτηρισμό των δρόμων που εφάπτονται στα ΟΤ18 και ΟΤ 15 και τον χαρακτηρισμό τους ως κοινοχρήστων χώρων- Διανομή1932 Νέας Ζώργιανης».

ΘΕΜΑ 5ο:«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου στα υπό ένταξη ΟΤ85 ΟΤ 80,ΟΤ 65».

ΘΕΜΑ 6ο:«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου έμπροσθεν του ΟΤ15 και αποχαρακτηρισμός της οδού 25Ης Μαρτίου σε κοινόχρηστο χώρο λόγω υψομετρικής διαφοράς και διαμορφωμένης κατάστασης –Διανομή1932 Νέας Ζώργιανης».

ΘΕΜΑ 7ο:«Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ «Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των σημείων τοποθέτησης υπόγειων κάδων Απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τμήματος οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της Δ.Ε Άνοιξης».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 10ο: « Ορισμός μελών της ειδικής Επιτροπής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του Ν.Π.Δ.Δ ‘Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ‘ΚΟΙΠ.Α.Π. Η ΕΣΤΙΑ’»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Για την Υπηρεσία φύλαξης των χώρων εκδηλώσεων (Διόνυσος) κατά την διάρκεια του φεστιβάλ “Διονύσια 2018” Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών».

ΘΕΜΑ 15ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27691/5-9-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 17ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17186/18-05-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 18ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για την προμήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κών/νος.

ΘΕΜΑ 19ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

ΘΕΜΑ 20ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 21ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΘΕΜΑ 22ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21888/2-7-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΘΕΜΑ 23ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 24ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση μουσικής συναυλίας με τον με το Μιχάλη Χατζηγιάννη, την Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2018 στο χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 25ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 26ο:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας Εκκενώσεις Βόθρων ».

ΘΕΜΑ 27ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 28ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της θεατρικής παράστασης “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ”, το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 στον χώρο εκδηλώσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 29ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες φιλοξενία αδέσποτων ζώων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 30ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων στα πλαίσια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Μαστρογιώργο Δημήτριο του Φιλίππου.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 31ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, της Πολιτικής Προστασίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες), του Δήμου Διονύσου για το έτος 2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση της κ Κεμπερά Σταυρούλας.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 34ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου – ΚΑΕ: 15.6262.0001».

ΘΕΜΑ 35ο: «Συνδιοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων με το ΓΕΛ Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 36ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Δήμου Διονύσου με το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Στεφάνου Εικαστικής – Μουσικής Παράστασης “Ο Πρίγκιπας Αριόστο” – ΚΑΕ: 15.6471.0003».

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στην “Χορωδιακή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία” Δήμου Αμαρουσίου – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 38ο: «Αναγκαιότητα μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Σταμάτας στο μισθωμένο κτίριο επί της οδού Λ. Σταμάτας 25Α των πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον κ.α. εξόδων 10.6266.0001 του ο.ε. 2018 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων».

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον κ.α. εξόδων 10.6265.0008 του ο.ε. 2018 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού».

ΘΕΜΑ 41ο: Εξειδίκευση Πιστώσεων εγγεγραμμένων στον κ.α. εξόδων 00.6451.0001 του ο.ε. 2018 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα -ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ.».

ΘΕΜΑ 42ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6453.0004 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Λοιπές Συνδρομές> για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής στην λογιστική ιστοσελίδα της EPSILON NET A.E. «ONLINE ΤΡΑΠΕΖΑ & ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 43ο: “Αδεια τοποθέτησης 2 λαβάρων και 1 αεροπανό, για δημοσιοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”, με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “Ελπίδα” Συλλόγου των φίλων παιδιών με καρκίνο.

Categories: ΝΕΑ