ΝΕΑ

«ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 15»: «ΒΑΠΟΡΙΣΙΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»

Στην τριπλάσια από την κανονική του τιμή πληρώθηκε το νερό από τις γεωτρήσεις της περιοχής Κρυονερίου, «βαπορίσιο», το τετράμηνο Ιούλιος-Οκτώβριος 2007, επισημαίνει ο Δημότης Διονύσου («dimotisd.blogspot.com»), παραθέτοντας βήμα-βήμα τα στάδια της μεθοδολογίας του συστήματος εξουσίας εκείνη την εποχή στην Κοινότητα Κρυονερίου. Το «dionysospost» φιλοξενεί το μέρος Νο 15, δίχως να υιοθετεί τα αναγραφόμενα και ισχυριζόμενα του blogger, που παρεμβαίνει στα δημοτικά πράγματα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ παρατίθενται έγγραφα, στοιχεία και ντοκουμέντα, σιγή επικρατεί από το στρατόπεδο του τότε Κοινοτάρχη, μετέπειτα Δήμαρχου Διονύσου (2010-2014) και νυν επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ Γιάννη Καλαφατέλη.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 15

Όλα τα πιο πάνω αφορούν την προμήθεια του νερού από τον αρχικό ιδιοκτήτη της γεώτρησης, η οποία διήρκεσε μέχρι και το πρώτο τρίμηνο έτους 2007, οπότε και υπεισήλθε στα δικαιώματα της γεώτρησης νέος ιδιοκτήτης, τον οποίο εφεξής θα αποκαλούμε «ιδιοκτήτη Λ».

Με την υπ’ αρ. 191/4-7-2007 απόφαση του Κ.Σ. Κρυονερίου (παρατίθεται ακολούθως) αποφασίστηκε για το τετράμηνο Ιουλίου-Οκτωβρίου έτους 2007 η προμήθεια νερού από δύο γεωτρήσεις, ήτοι αυτήν του ιδιοκτήτη Λ και μία άλλη, φερόμενη ως συνιδιοκτησία δύο άλλων ατόμων, τους οποίους εφεξής θα αποκαλούμε «συνιδιοκτήτες Κ».

Scan 1

Scan 2
Για τον ιδιοκτήτη Λ αποφασίστηκε η καταβολή 10000 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 40000 ευρώ, ενώ για τους συνιδιοκτήτες Κ αποφασίστηκε η συνολική εφ’ άπαξ καταβολή του ποσού των 40000 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, τα πιο πάνω ποσά θα κατεβάλλοντο ασχέτως αντληθησόμενης ποσότητας νερού και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των γεωτρήσεων θα επιβάρυνε την κοινότητα.

Στην πρώτη πιο πάνω περίπτωση, εκταμιεύθηκαν 40000 ευρώ από το ταμείο της κοινότητας (με εντολή του κ. Καλαφατέλη σε μετρητά) και, επί πλέον, χρεώθηκαν από τη ΔΕΗ στον πολλαπλό λογαριασμό της κοινότητας δέκα περίπου χιλιάδες ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα της γεώτρησης, ήτοι δαπανήθηκαν συνολικά 50.000 ευρώ, περίπου.

Στη δεύτερη περίπτωση, εκταμιεύθηκαν 40000 ευρώ από το ταμείο της κοινότητας (σε μετρητά, με εντολή ομοίως ως άνω, και χωρίς να προκύπτει η καταβολή τους στους συνιδιοκτήτες Κ) ενώ για το ηλεκτρικό ρεύμα της γεώτρησης δε γνωρίζουμε αν και πόσο χρεώθηκε ο πολλαπλός της κοινότητας (γνωρίζει όμως ο κ. Καλαφατέλης και μπορεί να πληροφορήσει σχετικά τους δημότες). Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι, και σ’ αυτή την περίπτωση, δαπανήθηκαν συνολικά 50000 ευρώ, περίπου.

Εν όψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι (στο τετράμηνο Ιουλίου-Οκτωβρίου έτους 2007) δαπανήθηκαν (συνολικά και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις) 100.000 περίπου ευρώ για άγνωστο αριθμό κυβικών μέτρων νερού, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος του νερού ανά κυβικό μέτρο παραμένει απροσδιόριστο και ότι, συνακόλουθα, ο ισχυρισμός του κ. Καλαφατέλη περί «φτηνού νερού» στερείται εν προκειμένω κάθε αξίας.

Αυτά κατ’ αρχήν. Διότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 169/7-10-2008 απόφαση του Κ.Σ. Κρυονερίου (παρατίθεται ακολούθως), έρχεται στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης Λ και, κατά το έτος 2008, προτείνει τη μίσθωση και των δύο γεωτρήσεων στο ακίνητο της ιδιοκτησίας του αντί του ποσού των 3.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ το προηγούμενο έτος 2007 είχε πληρωθεί για τη μία εξ αυτών 10.000 ευρώ μηνιαίως.

Scan 3

Από το πιο πάνω γεγονός μπορεί κανείς να συμπεράνει ευχερώς ότι, αντί των 10.000 ευρώ που συμφωνήθηκε το έτος 2007 ως τίμημα για τη μηνιαία εκμετάλλευση εκάστης των εν λόγω γεωτρήσεων (δηλαδή του ιδιοκτήτη Λ και των συνιδιοκτητών Κ) θα μπορούσε να είχε συμφωνηθεί υποτριπλάσιο αντίστοιχο τίμημα, πράγμα από το οποίο τεκμαίρεται ότι το νερό πληρώθηκε τουλάχιστον στην τριπλάσια από την κανονική του τιμή.

Εν όψει των ανωτέρω, πρέπει όχι μόνον να γίνει δεκτό ότι στο τετράμηνο Ιουλίου-Οκτωβρίου έτους 2007 το νερό των γεωτρήσεων πληρώθηκε «βαπορίσιο» αλλά και να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα που υπαγορεύει η κοινή λογική σε ό,τι αφορά την «τίμια και ηθική» καταβολή ποσού 10.000 ευρώ μηνιαίως το έτος 2007, για την εκμετάλλευση μίας γεώτρησης, καθ’ ην στιγμή το επόμενο έτος, για την ίδια γεώτρηση και για μία ακόμα (δηλαδή δύο γεωτρήσεις), υπό τους αυτούς όρους εκμετάλλευσης και από το ίδιο άτομο, υπήρξε προσφορά έναντι του ποσού των 3.000 ευρώ μηνιαίως.

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτησή μας «ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 16».

 

Categories: ΝΕΑ