ΝΕΑ

ΣΕ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟ, ΑΝΟΙΞΗ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σε Αγιο Στέφανο, Ανοιξη και Κρυονέρι πρόκειται να τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Θα αγοραστούν συνολικά έξι κάδοι από το μειοδότη του διαγωνισμού (υπ’ αριθμόν 27122/22-8-18 διακήρυξη), από τους οποίους οι τρεις θα μπουν στο Κρυονέρι, οι δύο στον Αγιο Στέφανο και ο ένας στην Ανοιξη. Ηδη, από προηγούμενη προμήθεια έχουν τοποθετηθεί υπόγειοι κάδοι σε Δροσιά (στην κεντρική πλατεία), στην Ανοιξη και στον Αγιο Στέφανο.Τα σημεία που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα στην συνεδρίαση της ΕΠΖ είναι αναλυτικά:

Α΄Φάση

Αθηνών Χαλκίδος στην Άνοιξη στη τελευταία δεξιά θέση στάθμευσης (1 κάδος)

Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)

Λ.Μαραθώνος μετά την Πιπεροπούλου προς Μαραθώνα στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)

 

Β΄Φάση

Κνωσσού έναντι της Πλ.Οάσεως στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)

Πλατεία Μικράς Ασίας δίπλα στον μετασχηματιστή (πέτρινη στάση) στο Κρυονέρι (1 κάδος)

Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)

 

 

Categories: ΝΕΑ