ΝΕΑ

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟΥ ΚΑΡΓΑΚΟΥ

Στο ήδη μισθωμένο κτήριο των πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου, επί της Λεωφόρου Σταμάτας 25Α, μεταστεγάζεται το νηπιαγωγείο Σταμάτας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης καλείται να εγκρίνει τη μεταφορά μετά από τα συνεχή και επίμονα διαβήματα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας για έλλειψη χώρων και ύπαρξη προκάτ αιθουσών στο προαύλιο, που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι προκάτ αίθουσες περιορίζουν την αξιοποίηση του προαυλίου χώρου στα διαλείμματα και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμόν Πρωτ.:44/21-3-2016, 6/1-2-2017 και 200/2-10-2017 έγγραφα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας, έχει επισημανθεί το σημαντικό και σοβαρό κτιριακό πρόβλημα, καθώς και η αδυναμία να εγγράψει για το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-2018 στην Α΄ Δημοτικού 25 μαθητές, αφού η μόνη διαθέσιμη αίθουσα δεν είχε τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ήταν χωρητικότητας μόλις 16 μαθητών. Επιπλέον, ένα τμήμα στεγάζεται στην αίθουσα εκδηλώσεων, με τα όποια προβλήματα δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Συνακόλουθα, υπογραμμίζεται ότι το δημοτικό σχολείο Σταμάτας διαθέτει μόνο τρεις αίθουσες που πληρούν τις προδιαγραφές, εκ των οποίων η μία αξιοποιείται και ως αίθουσα πληροφορικής με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στο σχολικό πρόγραμμα.

Στο κτιριακό πρόβλημα αναφέρεται επίσης ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.41077/5-12-2017 έγγραφο και μετά την συλλογή υπογραφών γονέων και κηδεμόνων ζητά να βρεθεί λύση.

Σημειωτέο, ότι το Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο Σταμάτας.

Η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου για χρήση νηπιαγωγείου θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006.

Categories: ΝΕΑ