ΝΕΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Δύο διακηρύξεις ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών για την αγορά νέων δημοτικών οχημάτων και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των υπαρχόντων δημοσίευσε ο Δήμος Διονύσου στην επίσημη ιστοσελίδα του. Είναι σαφές πως η διοίκηση κινείται για να ανανεώσει το στόλο αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων και όχι μόνο, κάτι που έχει δηλώσει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Διονύσου κ Διονύσης Ζαμάνης.

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων έχει κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και προϋπολογισμό 194.928 ευρώ.

Ο έτερος διαγωνισμός για τα ανταλλακτικά είναι συνολικού προϋπολογισμού 48.856 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Διονύσου.

Categories: ΝΕΑ