ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την προσεχή Τρίτη-20 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί, εκτός απροόπτου το διακοπέν χθες Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα δεν κατέστη δυνατόν να εξαντληθεί η ημερήσια διάταξη. Πέρασαν όλα τα θέματα, που εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Νο3-Νο8), εκτός του τελευταίου (Νο9-αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος οδού Παρόδου Μ.Αλεξάνδρου 21 της ΔΕ Ανοιξης), που απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία 21 συμβούλων. Τα υπόλοιπα που ψηφίστηκαν είναι:

-Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του κανονισμού κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου (Νο3)

-Τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων Αγ.Στεφάνου στο ΟΤ 16 πλατείας Δημοκρατίας για τον αποχαρακτηρισμό των δρόμων που εφάπτονται στα ΟΤ 18 και ΟΤ 15 και τον χαρακτηρισμό τους ως κοινοχρήστων χώρων-Διανομή 1932 Νέας Ζώργιανης (Νο4).

-Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ.Στεφάνου στα υπό ένταξη ΟΤ 85, ΟΤ 80, ΟΤ 65 (Νο5).

-Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ.Στεφάνου έμπροσθεν του ΟΤ 15 και αποχαρακτηρισμός της οδού 25ης Μαρτίου σε κοινόχρηστο χώρο λόγω υψομετρικής διαφοράς και διαμορφωμένης κατάστασης-Διανομή 1932 Νέας Ζώργιανης (Νο6).

-Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ΔΣ «Κανονισμός Υδρευσης Δήμου Διονύσου» (Νο7).

-Λήψη απόφασης για την έγκριση των σημείων τοποθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων(Νο8).

Επίσης, συζητήθηκαν και πέρασαν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, από το Νο13 μέχρι και το Νο28 της ημερήσιας διάταξης.