ΝΕΑ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο προϋπολογισμός του 2019 εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει μεθαύριο-Τετάρτη στις 9 το πρωί (την επομένη δηλαδή της συνέχισης του Δημοτικού Συμβουλίου) με άλλα 14 θέματα. Είναι αυξημένος κατά 19 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το 2018 (ήταν 48,2 εκ.)  και φθάνει το ποσόν των 67 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης δωρεές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο για τις οποίες πρέπει να γίνει αποδοχή. Αναλυτικά:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού ∆ήμου ο.ε. 2019.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την 68η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήμου ∆ιονύσου.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Προσφορά στις συνταγογραφούμενες αιματολογικές εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της συμμετοχής 15% του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους εργαζομένους του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, από τα “∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ”.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του ∆ήμου ∆ιονύσου.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

 

Categories: ΝΕΑ