ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΜΕ 30 (!) ΘΕΜΑΤΑ

Πολλή δουλειά έχει πέσει στην Οικονομική Επιτροπή, που για να ανταπεξέλθει στην πληθώρα των 30 (!) θεμάτων, που έχουν μαζευτεί, θα συνεδριάσει δύο ημέρες απανωτά, Τρίτη-11 και Τετάρτη-12 Δεκεμβρίου. Η πρώτη συνεδρίαση θα ασχοληθεί με 24 θέματα και θα ξεκινήσει τις εργασίες στις 9.30 το πρωί. Η δεύτερη, πιο χαλαρή, με 6 μόνον θέματα, θα συνεδριάσει στις 12.30 μ.μ.

Από την ημερήσια διάταξη της Τρίτης ξεχωρίζουν:

-Το δημοτικό περίπτερο επί της Μητροπολίτη Κυδωνιών, καθώς ο μισθωτής επανέρχεται και ζητάει να επανεξεταστεί η υπόθεση (επί της ουσίας να ανακληθεί η απόφαση έξωσης)

-Δύο διαγωνισμοί για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου.

-Ο διορθωμένος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «Θ. και Δ. Κυριακίδου».

-Ο προϋπολογισμός του Δήμου, που είναι ισοσκελισμένος στο ποσόν των 70 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Αφού εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση σε ειδική συνεδρίαση εντός του 2018.

*Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Τρίτης-11 Δεκεμβρίου έχει ως εξής:

 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή της αριθ. 17/2018 απόφασης του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δήμου Διονύσου «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» «Αναμόρφωση της υπ΄ αριθ. 5/2018 απόφασης «Πίνακας Στοχοθεσίας οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την 34587/05-07-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών» για επανυποβολή και έγκρισή του, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 86501/28662/2-10-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΘΕΜΑ 2: Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2019 και υποβολή προς ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από τη γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2018-2019.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 5: Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας –του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξέδρας Εκδηλώσεων» του Δήμου Διονύσου», συνολικού προϋπολογισμού 29.760,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση πρακτικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισμού 406.000,00€.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς πολιτών, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», συνολικού ποσού 74.358,63€, συμπ/νου ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9: Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 10: Αίτημα του μισθωτή Δημοτικού Περιπτέρου Διονύσου, για επανεξέταση της με αρ.: 437/2018 ΑΟΕ, περί έναρξης υλοποίησης διαδικασίας κήρυξης του ως «έκπτωτου» και έξωσης του και της λήψης μέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 11: Καθορισμός τελών για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Διονύσου για το έτος 2019, σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Διονύσου (250/2017 ΑΔΣ).

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 12: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 13: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 14: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “LIDL ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 15: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από ανώνυμο ιδιώτη για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 16: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 17: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 18: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “FRESH MEAT” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 19: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 20: Αποδοχή δωρεάςΑναλώσιμα από την 70η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 21: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

ΘΕΜΑ 22: ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 23: Έγκριση μελέτηςκατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

ΘΕΜΑ 24: Έγκριση μελέτηςκατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”».

 

*Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Τετάρτης-12 Δεκεμβρίου είναι:

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήμου ∆ιονύσου ο.ε. 2019.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση, α) της μελέτης 05/2018 της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του τμήματος προμηθειών και διαχείρισης υλικών για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆, αυτού, για τα έτη 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 77.131,96 συμπ. ΦΠΑ 24% (CPV): 39830000-9 – Α∆ΑΜ: 18REQ003903554 β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισμού.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαμενών Πόσιμου Νερού».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών- Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων».

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2019.

Categories: ΝΕΑ