ΝΕΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2,5 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράταση 75 ημερών στη σύμβαση, που έχει υπογράψει με το Δήμο Διονύσου έχει ζητήσει η εταιρεία Ιαπετός ΑΕ, η οποία έχει αναλάβει την προσαρμογή των δημοτικών υπηρεσιών στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Η ανάθεση έγινε στις 29 Ιουνίου 2018 αντί ποσού 10.168 ευρώ και η διάρκεια του έργου οριζόταν σε πέντε μήνες. Στις 28 Νοεμβρίου η Ιαπετός ΑΕ υπέβαλε αίτημα, ζητώντας παράταση μέχρι τις 15/2/2019.

Όπως τονίζεται συγκεκριμένα, τα τρία στάδια του έργου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά απομένει το 4ο στάδιο που αφορά μια συνολική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στελεχών του Δήμου Διονύσου, γι’ αυτό το λόγο αναφέρεται σειρά συναντήσεων με τα διάφορα τμήματα, προκειμένου να λυθούν τυχόν απορίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείρισή τους.

Το θέμα, Νο 9 της αυριανής ημερήσιας διάταξης, έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης κ Αγγέλας Ακριτίδου-Αγαθοκλέους.

Categories: ΝΕΑ