ΝΕΑ

ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την προσεχή Τρίτη θα οριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σχετική εισήγηση περιλαμβάνεται στο Νο 8 της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα κληθεί να εγκρίνει τη νέα σύνθεση. Το θέμα αναφέρεται ως εξής:

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νυν πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας κ Ελπίδα Καγιαλή  αποχωρεί, καθώς θέλει να αφοσιωθεί στις σπουδές της και το μεταπτυχιακό το οποίο κάνει. Θα την αντικαταστήσει η κ Λίτσα Κανακάρη, μέχρι τώρα μέλος του ΔΣ της Πρωτοβάθμιας, η οποία λέγεται μάλιστα πως είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Categories: ΝΕΑ