ΝΕΑ

ΣΤΙΣ 18.30 ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ

Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης-18 Δεκεμβρίου προσδιορίστηκε η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 28η φετινή, με ημερήσια διάταξη 18 θεμάτων. Δηλαδή, η ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό που θα προηγηθεί,  θα διαρκέσει κατά την πρόεδρο κ Βάνα Ζώτου η οποία στέλνει τις προσκλήσεις λιγότερο από μια ώρα, δεδομένου πως ποτέ το Συμβούλιο δεν αρχίζει στην ώρα του.

Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι περιλαμβάνει το μενού. Τα προκαταρκτικά (από Νο 1 έως Νο 3) ουδείς θα έλεγε ότι ανοίγουν την όρεξη, καθώς είναι αιτήματα για οικογενειακούς τάφους. Στο Νο 4 υπάρχει ο κανονισμός τελών για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, που αποσύρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στο Νο 5 έρχεται προς έγκριση η αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων. Και στο Νο 6 η τροποποίηση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018, που σχετίζεται με τα αναδρομικά (13ο, 14ο μισθούς) των εργαζομένων. Συνάγεται επομένως δια της απλής λογικής πως πάλι οι υπηρεσίες έκαναν κάποιο λάθος το οποίο πάει την όλη διαδικασία πίσω.

Φυσικά δεν λείπουν, όπως το αλάτι και το πιπέρι, τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που είναι 4 τον αριθμό, από το Νο 10 μέχρι το Νο 13.

Τέλος, στο Νο 17 ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ Παναγιώτης Τσούκας φέρνει προς έγκριση τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων. Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Μπουραζάνη Μαρία στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στoν κ Κούλη Παναγιώτη στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Χορήγηση δικαιώματος αγοράς διπλού οικογενειακού τάφου στην κα Χρυσάνθη Γεωργιάδου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός τελών για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Διονύσου για το έτος 2019, σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Διονύσου (250/2017 ΑΔΣ).

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων».

ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2018».

ΘΕΜΑ 7ο: «Υποβολή της αριθ. 17/2018 απόφασης του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δήμου Διονύσου «Θ. & Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» «Αναμόρφωση της υπ΄ αριθ. 5/2018 απόφασης «Πίνακας Στοχοθεσίας οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την 34587/05-07-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών» για επανυποβολή και έγκρισή του, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 86501/28662/2-10-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠΔΔ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 737/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 10ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσια συνδρομή στην λογιστική ιστοσελίδα της EPSILONNET A.E».

ΘΕΜΑ 11ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων ».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « Υγιεινής Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 13ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: «Διατήρηση της υφιστάμενης ρυμοτομίας στις περιοχές της «Μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγίας Παρασκευής – Φασίδερι – Αγίων Αγγέλων Δ.Κ. Άνοιξης» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5008942]».

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 10.7134.0001 ο.ε. 2018 με Τίτλο “Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου” για την Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ανάπλαση πάρκου-πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Κ. Κρυονερίου».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 795/2018 ΑΔΣ “Εξειδίκευση πίστωσης Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018 – ΚΑΕ: 15.6471.0003”.

ΘΕΜΑ 18ο: «ΟΡΙΣΜΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Categories: ΝΕΑ