ΝΕΑ

Η Μ.ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Τσαμπαρλή από τη Δημοτική Ενότητα Διονύσου προτείνεται από τον πρόεδρο κ Αχιλλέα Δελαγραμμάτικα για τη θέση του γραμματέα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα, στις 4.30 το απόγευμα. Μετά τη συγκρότηση θα συνεχιστεί η συνεδρίαση του νέου (πλέον) ΔΣ με άλλα 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία ως επί το πλείστον αφορούν δαπάνες για αλεξικέραυνους, βαψίματα, αναγόμωση πυροσβεστήρων  και άλλες επισκευές των σχολείων.

Categories: ΝΕΑ