ΝΕΑ

ΜΕ 18-12 ΠΕΡΑΣΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με 18 ψήφους (της διοίκησης) υπέρ και 12 κατά (της αντιπολίτευσης) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του 2019 για το Δήμο Διονύσου, που έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα εκτελεστεί κατά το ήμισυ από τη νέα διοίκηση η οποία θα προκύψει στις δημοτικές εκλογές του Μαϊου. Στη χθεσινή ειδική (όπως ορίζει ο νόμος) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε επίσης το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του 2019. Από πλευράς Οικονομικών Υπηρεσιών παρέστη η διευθύντρια κ Φλώρου, η οποία παρέσχε διευκρινήσεις επί του προϋπολογισμού.

Τα έσοδα για το νέο έτος, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε, ανέρχονται στο ποσό  των 66.972.854, 20 ευρώ και είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή τόσα προβλέπονται και τα έξοδα. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Διονύσου είναι 15.600.805,28 ευρώ.

Categories: ΝΕΑ