ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ-27/12 ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων τα 18 αφορούν απαλλαγές υπολόγων, δημοτικών υπαλλήλων δηλαδή που διαχειρίστηκαν χρήματα για υπηρεσιακούς σκοπούς, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή μετά τα Χριστούγεννα, την Πέμπτη-27 Δεκεμβρίου, στις 9.30 το πρωί. Αναλυτικά:

ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. ∆εναξά Χριστόφορου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. ∆ρόσου Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. ∆ρόσου Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Ζαφειράκου Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ΑΠ44219).

ΘΕΜΑ 7ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. Ζαφειράκου Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(ΑΠ44155).

ΘΕΜΑ 8ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. Κεσίδη Ιωάννη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 9ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Κοκκίνογλου Παρασκευά και έγκριση απόδοσης λογαριασμο».

ΘΕΜΑ 10ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. Κούρκα Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 11ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. Μακαρατζή Γιώργου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 12ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Μαραντά Γεώργιου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. Πολυκανδρίτη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 14ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Ραυτοπούλου Γαρυφαλλιάς και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 15ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κ. Ρούσσου Νικολάου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 16ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Τσιούμα Χρήστου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 17ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Τσιρώνη ∆ημήτριου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 18ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Χανιώτη Παναγιώτας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 19ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της κα. Γκασιώνα Ιωάννας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 20ό: Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συμπ/νου ΦΠΑ.

 

Categories: ΝΕΑ