ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΗ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Με ημερήσια διάταξη 17 θεμάτων θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη-27 Δεκεμβρίου για 29η φορά φέτος, στις 18.30, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου επί της Πεντζερίδου 3. Πρώτο-πρώτο στη λίστα των θεμάτων (Νο 1) υπάρχει η αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων, της οποίας η εισήγηση δεν είναι έτοιμη και καταβάλλεται αγώνας δρόμου από τις υπηρεσίες για να παρουσιαστεί ενώπιον του σώματος και να ψηφιστεί. Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχουν ο ισολογισμός και τα απολογιστικά στοιχεία της «Εστίας» (Νο 2 και 3), η χρονική παράταση  της σύμβασης για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού της υπηρεσίας πρασίνου (Νο 4), η έγκριση του απολογισμού 2015 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νο 16) και η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την ίδια Επιτροπή με ποσό 68.350 ευρώ (Νο 17) στο πλαίσιο της Δ’ κατανομής πιστώσεων. Τέλος, το μενού περιλαμβάνει και πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, 10 τον αριθμό, από το Νο 5 έως το Νο 14.  Αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 102/17-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.ΠΗ ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (από 1-1-2017 έως 31-12-2017)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 103/17-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους 2017 Διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ. 43054/27-12-2017 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Ανάθεση για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού Υπηρεσίας Πράσινου” ΑΔΑΜ: 17SYMV002529442).

ΘΕΜΑ 5ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 6ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος».

ΘΕΜΑ 7ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την Επίστρωση μοκέτας, για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια ορχήστρας, στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018”.

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους Burger Project την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018”.

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους KΟZAMOSTRA και 7μελή ορχήστρα (κιθάρα, μπάσο, ντραμς, πλήκτρα, σαξόφωνο, κιθάρα)”.

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος με τον Κώστα Μαρτάκη στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018”.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 15ο: «Eισήγηση επί προτάσεως δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17ο: «Δ’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 ποσού 68.350,00€».

 

Categories: ΝΕΑ