ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ-9/1 ΜΕ 18 ΘΕΜΑΤΑ

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, για πρώτη φορά το νέο έτος, την ερχόμενη Τετάρτη-9 Ιανουαρίου. Στην ουσία πρόκειται για επανάληψη της θεματολογίας της συνεδρίασης που δεν έγινε στις 27 Δεκεμβρίου λόγω έλλειψης απαρτίας. Δεν υπάρχει πάντως στην ημερήσια διάταξη η αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη στεγασμένων χώρων, που ενδιαφέρει πάρα πολλούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες, προφανώς επειδή δεν έχει ετοιμαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου. Η πρώτη τακτική δημόσια συνεδρίαση του 2019 θα διεξαχθεί στις 18.30, όπως πάντα, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου. Αναλυτικά:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 102/17-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (από 1-1-2017 έως 31-12-2017)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 103/17-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π Δ.Δ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους 2017 Διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθμ. 19/19-12-2018 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «΄Eγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 43054/27-12-2017 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Ανάθεση για την Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού Υπηρεσίας Πράσινου” ΑΔΑΜ: 17SYMV002529442).

ΘΕΜΑ 5ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος».

ΘΕΜΑ 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την Επίστρωση μοκέτας, για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια ορχήστρας, στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018”.

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους Burger Project την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018”.

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας με τους KΟZAMOSTRA και 7μελή ορχήστρα (κιθάρα, μπάσο, ντραμς, πλήκτρα, σαξόφωνο, κιθάρα)”.

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση του μουσικού προγράμματος με τον Κώστα Μαρτάκη στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018”.

ΘΕΜΑ 15ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Φυλλαδίων Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο: «Εισήγηση επί προτάσεως δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 18ο: «Δ’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2018 ποσού 68.350,00€».

Categories: ΝΕΑ