ΝΕΑ

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ»: ΟΙ 5 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το πλαίσιο αρχών για τις μετεκλογικές συνεργασίες που αναπόφευκτα θα υπάρξουν μετά τις εκλογές του Μαϊου με το σύστημα της απλής αναλογικής δημοσιοποίησε η νέα δημοτική παράταξη «Συνεργασία Δημοτών» με επικεφαλής τον κ Δημήτρη Αλεξανδρή. Με γνώμονα τη διαφάνεια θέτει πέντε αδιαπραγμάτευτους (όπως τους χαρακτηρίζει) όρους, που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού με βάση τα προσόντα τους, τον ορισμό των Αντιδημάρχων, τις απευθείας αναθέσεις, την πρόσληψη γενικού γραμματέα και έμμισθων ειδικών συμβούλων, τέλος, τους διακριτούς ρόλους Δημάρχου-Αντιδημάρχων-υπηρεσιακών. Η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί συμπολίτες

Είναι γνωστό ότι με βάση το νέο εκλογικό νόμο είναι πολύ πιθανό να απαιτηθούν συνεργασίες μεταξύ των πλειοψηφούντων συνδυασμών για τον σχηματισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εμείς στη «Συνεργασία Δημοτών Διονύσου» κρίνουμε σκόπιμο να καταστήσουμε απολύτως σαφείς τους όρους ενδεχόμενων συνεργασιών με συμμετοχή του Συνδυασμού μας, πολύ πριν τις εκλογές, για τους παρακάτω λόγους:
• Να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα διαβουλευτούμε, ώστε να αποφύγουμε κάθε υπόνοια περί αδιαφανών διαδικασιών και συναλλαγών «κάτω από το τραπέζι»
• Να καταστεί σαφές και ξεκάθαρο ότι σκοπός μας είναι ο σχηματισμός μιας Δημοτικής Αρχής με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση του δημότη και όχι προσωπικών φιλοδοξιών και ικανοποίησης υποχρεώσεων προς τρίτους.
• Ότι σκοπός μας δεν είναι η εξασφάλιση θέσεων και τίτλων αλλά η δημιουργία ενός λειτουργικού και διαφανούς Δήμου.

Σ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε ότι για την «Συνεργασία Δημοτών Διονύσου», βάση για κάθε διαπραγμάτευση, αποτελούν οι παρακάτω 5 αρχές:
1. Πλήρης εφαρμογή του Νόμου στη τοποθέτηση στελεχών στις θέσεις ευθύνης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αξιοκρατικά και με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.
2. Επιλογή Αντιδημάρχων με μόνο κριτήριο την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους βάσει των τυπικών τους προσόντων και τον πρότερο εργασιακό, κοινωνικό και εθελοντικό τους βίο και αξιολόγηση του έργου τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από διαπαραταξιακή επιτροπή.
3. Σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων Δημάρχου – Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών φορέων ώστε να ασκείται ο προβλεπόμενος έλεγχος, η εφαρμογή του Νόμου και να εκτελούνται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς την εμπλοκή των αιρετών σε δημοπρασίες και διαβουλεύσεις με εργολάβους και προμηθευτές.
4. Απ’ ευθείας αναθέσεις, μόνο στις περιπτώσεις κατεπείγοντος και κατόπιν έγκρισης από την διαπαραταξιακή επιτροπή. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται με όρους διαγωνισμού, με δημοσίευση και προσφορές, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και οικονομικότερη για το Δήμο συμφωνία και να αποφεύγονται υπόνοιες διαπλοκής.
5. Η πλήρωση των θέσεων του Γενικού Γραμματέα και των Ειδικών Συμβούλων, τις οποίες θεωρούμε κομβικής σημασίας για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, να γίνει στη βάση βιογραφικών σημειωμάτων που θα ανταποκρίνονται στα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στο καθηκοντολόγιο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο από πλευράς γνώσεων όσο και εμπειρίας.

Κρίναμε σκόπιμο λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στην απαίτηση του κόσμου που τόσο γρήγορα αγκάλιασε τη «Συνεργασία Δημοτών Διονύσου», για ένα Δήμο που θα απαρτίζεται από τους αξιότερους και θα λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, να ξεκαθαρίσουμε από νωρίς τις παραπάνω αδιαπραγμάτευτες θέσεις μας για κάθε πιθανή μελλοντική συνεργασία, ώστε να μπορούμε και μετά τις εκλογές να σας κοιτάμε στα μάτια!»

Categories: ΝΕΑ