ΝΕΑ

ΤΟ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ

Τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας (υγεία και ασφάλεια) των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης σε Ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Το σχετικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του epoli.gr, θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση το αργότερο εντός του Φεβρουαρίου.

Οι κυριότερες αλλαγές – νομοθετικές προβλέψεις

  • Έρευνα των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, αλλά και των χώρων εργασίας και στη συνέχεια:

α. Δημιουργία – ανάλογα με την ειδικότητα και την εργασία – ειδικών προτύπων έκθεσης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και

β. παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και εμβολίων.

  • Έλεγχος του βαθμού συμμόρφωσης των Ο.Τ.Α., με τις σχετικές του υποχρεώσεις, μέσω δημιουργούμενης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, διασυνδεδεμένης με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και με το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Πλήρης στελέχωση των απαιτούμενων θέσεων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στους Ο.Τ.Α., με ταυτόχρονη θεσμική θωράκιση ανεξάρτητης λειτουργίας των και παροχή των απαιτούμενων μέσων.
  • Αναθεώρηση της Κ.Υ.Α. για τα Μ.Α.Π. και πρόβλεψη υποχρεωτικής προμήθειας των αναγκαίων, σύγχρονων μέσων για κάθε ειδικότητα και χώρο εργασίας.
  • Υποχρέωση διενέργειας των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών.
  • Θωράκιση και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Αυστηρότερες και αποτελεσματικές κυρώσεις για τους Ο.Τ.Α. και τους αιρετούς που παραβιάζουν τη νομοθεσία.
  • Τέλος, δημιουργία οργανικής μονάδας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αντικείμενο την παρακολούθηση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας από τους Ο.Τ.Α. και την επεξεργασία προτάσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωσή της.

Πηγή: epoli.gr

 

Categories: ΝΕΑ