ΝΕΑ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Έξι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού πρέπει να συστήσει ο Δήμος Διονύσου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Για να γίνει αυτό προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212Β).  Το θέμα, υπ’ αριθμόν 1 της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Τρίτης, έρχεται προς ψήφιση με την αιτιολογία ότι «η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους παρέχοντας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Σύμφωνα με την εισήγηση, αναμένεται να προσληφθούν ως μόνιμοι υπάλληλοι αναλυτικά: ένας κοινωνικός λειτουργός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δύο βοηθοί νοσοκόμοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο υπάλληλοι για βοηθητικό προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και μια οικογενειακή βοηθός Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Categories: ΝΕΑ