ΝΕΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ροδόπολης θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην αυριανή (Τρίτη) συνεδρίασή του, στο υπ’ αριθμόν 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εισήγηση που έρχεται προς συζήτηση στο σώμα, προτείνεται να αλλάξει η χρήση γης  και να γίνει γενικής κατοικίας  το οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα για την οδό 25ης  Μαρτίου προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας σε όλες τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο  στην εν λόγω οδό. Επίσης, προτείνονται α) η άμεση προώθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών/μελετών που απαιτούνται για την κατάρτιση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τη Δ.Κ.Ροδόπολης και β) όλα τα καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα με χρήσεις γης προγενέστερες να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειές τους όπως σήμερα και να διατηρήσουν τη χρήση τους.

Categories: ΝΕΑ