ΝΕΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21

Την αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων της παρόδου Μεγάλου Αλεξάνδρου 21 στη Δημοτική Ενότητας Ανοιξης αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ώστε αυτή να επιμηκυνθεί έως τα 4 μέτρα πλάτος και να καταστεί διαμπερής με την οδό Δεληγιάννη. Η σκοπιμότητα είναι προφανής και υπαγορεύεται από λόγους κυκλοφοριακούς, ασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Το θέμα, υπ’ αριθμόν 9 της ημερήσιας διάταξης, έρχεται προς έγκριση το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση ο σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Κανατσούλης, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι «για να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση, θα έπρεπε να δημιουργηθεί σχέδιο πόλης». Επίσης, ισχυρίστηκε πως «δεν γίνεται μόνο διαπλάτυνση», αλλά «…σαλαμοποίηση της μελέτης για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων» και κατέληξε ότι η εισήγηση είναι «έωλη, γιατί δεν υπάρχει η υπηρεσιακή τοποθέτηση επί του θέματος».

Categories: ΝΕΑ