ΝΕΑ

ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-29/1

Διπλή δουλειά θα έχουν την προσεχή Τρίτη-29 Ιανουαρίου οι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς δεν θα συνεχιστεί μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο που διακόπηκε την περασμένη Τρίτη-22  Ιανουαρίου, αλλά θα γίνει και νέα συνεδρίαση, η 3η τακτική δημόσια για το 2019 με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 7μ.μ., σε κάθε περίπτωση πάντως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Το πρώτο θέμα κατά σειρά είναι τα διόδια στον κόμβο Βαρυμπόμπης και η έκθεση πεπραγμένων της Διαδημοτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής, υπάρχουν πάλι πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών-11 σύνολο, η σύναψη (επιτέλους μετά από σημαντική καθυστέρηση) προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Διονύσου με τη διοίκηση του Οίκου Ευγηρίας Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδη στο Νο 14, τέλος, η δωρεάν παραχώρηση χρήσης πυροσβεστικού οχήματος στο Νο 15.

Υπενθυμίζεται πως το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέλθει αρχικά στις 6.30 μ.μ. για να συνεχίσει τις εργασίες με τα υπόλοιπα τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της περασμένης Τρίτη, από το Νο 35 έως το Νο 38, ανάμεσα στα οποία είναι και η έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την χρήση του έτους 2015 (Νο 35).

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της νέας, τρίτης του έτους, συνεδρίασης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον: Εκθεση πεπραγμένων και διατύπωση προτάσεων της Διαδημοτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την αποτροπή τοποθέτησης διοδίων στις περιοχές των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.50/2019 Α.Δ.Σ, ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ.4947/24-1-2019 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ., με θέμα: Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Διονύσου για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν.4583/2018 με τίτλο ‘Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό’’».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια Υπηρεσίας απόφραξη αγωγών ομβρίων και φρεατίων» (αρ.πρωτ. 4711/22-1-19).

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Υπηρεσίας Απόφραξη Αγωγών Ομβρίων » (αρ.πρωτ. 4718/22-1-19).

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής υπόγειων κάδων)».

ΘΕΜΑ 6ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια, Συντήρηση και Παρακολούθηση Σημάτων Συστημάτων Ασφαλείας (Συναγερμοί – Πυρανίχνευση) Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 7ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 8ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, κλιματιστικών Μηχανημάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια κλιματιστικών Μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Υποστήριξης Ανέργων (Συνδρομητική Υπηρεσία Παροχής)».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».

ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους».

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Διονύσου και του Ν.Π.Δ.Δ «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Δ.Κ Δροσιάς”.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: «Εισήγηση επί προτάσεως δωρεάν παραχώρησης χρήσης πυροσβεστικού οχήματος & υδροφόρου οχήματος».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφή οφειλών Ντίνη Κωνσταντίνου από παρατάσεις ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Διονύσου».

Categories: ΝΕΑ