ΝΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ-ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Θ. κ’ Δ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη λειτουργίας του Οίκου Ευγηρίας «Θεόδωρου και Δέσποινας Κυριακίδη», επί της Λεωφόρου Σταμάτας και Παπάγου, στη Δροσιά, έχει αρχίσει, καθώς είναι έτοιμη προς υπογραφή η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Διονύσου και τη διοίκηση του ανωτέρω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Νο 14). Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η ενδυνάμωση της παροχής υπηρεσιών του Οίκου Ευγηρίας προς τους δημότες. Ειδικότερα αφορούν την εκχώρηση εργασιών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης (αγορά πετρελαίου) και προμήθειας μη εξειδικευμένου εξοπλισμού στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου,  καθώς και την παραχώρηση επιλογής ενός ωφελούμενου, που να ανήκει στην κατηγορία των απόρων, στο Δήμο.

Ο Οίκος Ευγηρίας «Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδου» έχει λάβει ήδη άδεια λειτουργίας, δυναμικότητας 18 κλινών.

Categories: ΝΕΑ