ΝΕΑ

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Για την άμεση σύγκληση της Διαδημοτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής για  την πολύ σοβαρή υπόθεση της τοποθέτησης διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου δεσμεύτηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Δημήτρης Ράϊκος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η έκθεση των πεπραγμένων της Επιτροπής (Νο 1 της ημερήσιας διάταξης) και έγινε λεπτομερής ενημέρωση των συμβούλων. Τα πιο σημαντικά που ακούστηκαν είναι:

*Η Μελέτη  Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων που συνέταξε ο παραχωρησιούχος το 2015 και την οποία επικαλείται στην επίμαχη απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος (16/1/2018) που ενέκρινε την ΜΠΕ 2014, παραβλέπει τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργεί η επιβολή των διοδίων.

συγκοινωνιολόγος κ Ευθύμιος Μπακογιάννης στον οποίο ανατέθηκε από τους Δήμους Κηφισιάς, Διονύσου η εκπόνηση Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, επισημαίνει ότι:

1.Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις, ακόμη και με το ευμενέστερο σενάριο εκτροπής (10%), είναι πολύ δυσμενείς για σημαντικά τμήματα του εσωτερικού δικτύου των Δήμων (Ελαιών, Τατοϊου, Αγ.Σαράντα, κόμβος Νάρκισσου, Μαραθώνος, Χελμού, Κρυονερίου, κλπ.). Αντίστοιχα αποτελέσματα αναμένονται και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2.Η κύρια αιτία της μεγάλης επιβάρυνσης προέρχεται από το γεγονός ότι η ως άνω επηρεαζόμενη, λόγω της επιβολής διοδίων, περιοχή εμφανίζει εικόνα φιάλης με το στενό μέρος αυτής, απ’ όπου θα διέλθει όλη η τοπική αλλά και η εκτρεπόμενη κυκλοφορία, να είναι προς Βορρά.

3.Η διάνοιξη-εξασφάλιση καθ’ όλο το μήκος της Εθνικής οδού (από Μεταμόρφωση μέχρι Αφίδνες) παράπλευρης κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, ελάχιστης διατομής 10,00 μ, κρίνεται σχεδόν αδύνατη λόγω  υψηλού κόστους.

4.Εκτιμήθηκε ότι λόγω της φύσης του σχετικού διαγωνισμού τα μετωπικά-ηλεκτρονικά διόδια δεν μπορούν να τοποθετηθούν πριν την παρέλευση διετίας. Συνεπώς παραμένει προς απάντηση το ερώτημα, αν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε πρόκειται να τοποθετηθούν πλευρικά διόδια στους κόμβους Βαρυμπόμπης, Αγίου Στεφάνου.

5.Η εξετασθείσα βασική εκδοχή της επιβολής μετωπικών-ηλεκτρονικών διοδίων σε όλους τις εξόδους της Εθνικής οδού κατά μήκος αυτής της διαδρομής από τους κόμβους Μεταμόρφωσης μέχρι Αφιδνών έχει σοβαρές επιπτώσεις και σε άλλους γειτονικούς Δήμους, όπως Ωρωπού, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης και Αχαρνών.

*Προτείνεται, οι Δήμοι Κηφισιάς, Διονύσου να καλύψουν τις όποιες δαπάνες (όχι πάνω από 5.000 ευρώ) που θα απαιτηθούν για να αποδειχθεί νομικά ότι οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις της χώρας έναντι της Ευρώπης δεν καθιστούν ανέφικτη την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης. Επίσης, να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραβάσεις του Ενωσιακού Δικαίου, με στόχο να τεκμηριωθεί η δυνατότητα προσφυγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Categories: ΝΕΑ