ΝΕΑ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ LED

Με καθυστέρηση αρκετών ημερών η διοίκηση του Δήμου Διονύσου απάντησε σήμερα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού με την τοποθέτηση 9.000 λαμπτήρων τύπου LED μέσω ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί στις 12 Φεβρουαρίου. Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

“Αναφορικά με  δελτίο Τύπου δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας  για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων & εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Διονύσου» το οποίο δημοπρατείται στις 12/02/2019 και  αφορά την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού και χαμηλού φωτισμού,  περίπου 9000 φωτιστικών σωμάτων στον Δήμο Διονύσου, με νέα τεχνολογίας led και εφαρμογές smart cities,  επισημαίνουμε ότι:

1.Το έργο θα κατασκευαστεί με μόχλευση ιδιωτικών πόρων με μηδενική συμμετοχή του Δήμου Διονύσου και θα αποπληρωθεί σε 12 έτη από την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία υπολογίζεται σε 75% της σημερινής κατανάλωσης όπως μέχρι στιγμής έχει συμβεί και σε άλλους 13 Δήμους που έχει τελειώσει η διαγωνιστική διαδικασία.

2.Ο ανάδοχος του έργου θα είναι υποχρεωμένος να έχει και τη συντήρηση του έργου για 12 έτη, με ίδιους πόρους και στο τέλος της σύμβασης να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία και των 9000 φωτιστικών σωμάτων με την φωτεινότητα που περιγράφεται στην διακήρυξη του έργου δηλαδή τουλάχιστον για 17 έτη.

3.Με το έργο αυτό ο Δήμος Διονύσου αφενός ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Κοινοτική Οδηγία για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως το 2030 κατά 30% και αφετέρου εξοικονομεί πόρους της τάξεως περίπου των 4.000.000 ευρώ σε 12 έτη, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε για την μείωση των τελών είτε για την πύκνωση του οδοφωτισμού.

4.Η διαδικασία, είναι  ακριβώς η ίδια  που έχουν επιλέξει 35 Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας,  και στις συμβασιοποιημένες ήδη διαδικασίες,  σε 13 από αυτούς, έχουν συμμετάσχει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας.

5.Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω γιατί είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα για τον Δήμο, σε σχέση με άλλες όπως π.χ. δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την επιλεγείσα διαδικασία ο Δήμος θα έχει οικονομικό όφελος τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ στην 12ετία και ολοκληρωμένο και λειτουργικό  σύστημα οδοφωτισμού για 17 έτη.

6. Όλη η διαδικασία συγγραφής και δημοσιοποίησης της διακήρυξης και των τευχών διαγωνισμού έγινε με υποδειγματικό τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και καμία από τις εταιρείες κολοσσούς που μετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς δεν πρόσβαλε τη διαγωνιστική διαδικασία όπως είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα.

7.Ο σύμβουλος του Έργου ενημέρωσε τις δημοτικές παρατάξεις και έδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον απέστειλε επιστολή με σημείωμα επεξηγήσεων όπου απαντώνται και εγγράφως όλες οι ερωτήσεις.

8.Εάν από όλα όσα παραθέσαμε ανωτέρω – και φυσικά και κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα –  οι δημοτικές παρατάξεις που εξέδωσαν το δελτίο Τύπου δεν είχαν πεισθεί γιατί δεν προσέφυγαν κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για το έργο, όπως άλλωστε είναι η προσφιλής τους μέθοδος; Είναι προφανές ότι δεν το έκαναν γιατί όλα είναι ξεκάθαρα και προς το συμφέρον του Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή είναι υπερήφανη για το έργο της αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου, ενός έργου υποδομής που θα βελτιώσει θεαματικά τη ζωή των πολιτών, με την καλύτερη ποιότητα του φωτισμού, τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τις εφαρμογές smart cities. Ο Δήμος Διονύσου,  είτε αρέσει σε ορισμένους είτε όχι,  περνά σταδιακά με τα έργα υποδομών και ουσίας που η σημερινή διοίκηση δρομολογεί,  στη νέα εποχή των έξυπνων δήμων, για να προσφέρει στους δημότες του τις υπηρεσίες που τους αξίζουν και μία πολύ καλύτερη καθημερινότητα”.

Categories: ΝΕΑ