ΝΕΑ

ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με 32 ψήφους υπέρ και 2 κατά εγκρίθηκε η υπηρεσία καθαρισμού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για λόγους πυροπροστασίας. Το θέμα απαιτούσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 21. Εν αντιθέσει με τα άλλα δύο θέματα καθαριότητας της ίδιας κατηγορίας, της ανακύκλωσης και της συλλογής και αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, τα οποία καταψηφίστηκαν, ο καθαρισμός των οικοπέδων πέρασε με άνεση, καθώς υπερψηφίστηκε και από την αντιπολίτευση. Το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας είναι 57.400, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ Αγγελικής Πέππα ο Δήμος θα καθαρίσει και τα οικόπεδα ιδιωτών που αμελούν ή δεν συμμορφώνονται στις σχετικές ενημερώσεις, τις νησίδες, τα πλαϊνά των οδών και λεωφόρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, ενώ θα καθαρίσει και πεύκα ή άλλα δένδρα έως το ύψος του 1,50 μ.

Categories: ΝΕΑ