ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-19/3 ΜΕ 30 ΘΕΜΑΤΑ

Με ημερήσια διάταξη 30 θεμάτων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Τρίτη-19 Μαρτίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου. Ξεχωρίζουν κατ’ αρχήν η αναγκαιότητα για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων από εργολάβο και ο καθαρισμός των δημοτικών κτηρίων επίσης από εργολάβο, θέματα που αφορούν την καθαριότητα και γι’ αυτό απαιτούνται για την έγκρισή τους 21 θετικές ψήφοι. Επίσης, η συμπλήρωση του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου Δροσιάς μετά την παραίτηση του μέλους Παναγιώτη Συμεωνίδη, αλλά και ο 2ος Αττικός Αγώνας Δρόμου την Κυριακή-7 Απριλίου, που θα διεξαχθεί φέτος στο κτήμα Τατοϊου. Αναλυτικά:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Συλλογής (με Μεταφορά και Διαχείριση ως απαιτείται) Ογκωδών Απορριμμάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Αδυναμία εκτέλεσης του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων και υαλοπινάκων τους με ίδια μέσα και έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για την ανάθεση της καθαριότητας τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αριθ. 92/11-5-2017 Α.Δ.Σ σχετικά με την εκλογή τακτικών μελών του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία: “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθ. 12/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.ΠΔ.Δ με την επωνυμία: “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”, με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε.2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας KONICA MINOLTA».

ΘΕΜΑ 6ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 7ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Έλεγχος και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήματος του Δήμου».

ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 15.6142.0006 ο.ε. 2019 με Τίτλο “Αμοιβή Συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Διονύσου σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ” για την ανάθεση υπηρεσίας συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Διονύσου ώστε να υλοποιηθεί η ένταξη του έργου της κατασκευής του 1ου Δημοτικού Κρυονερίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020 και ολοκληρωθούν οι εργασίες δημοπράτησης του έργου.

ΘΕΜΑ 12ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 50.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας”.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτηρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτηρίων» του έργου «Επεμβάσεις στο κτήριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 15ο: Διόρθωση της 724/2018 απόφασης του Δ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2015 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης της Πράξης με τίτλο “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 20ό: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ Junior – Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών και την 3η Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου – ΚΑΕ: 15.6471.0003.

ΘΕΜΑ 21ο: Συνδιοργάνωση του 2ου Αττικού Αγώνα Δρόμου με το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” και Συμμετοχή στην Πανελλήνια Δράση “Let’s do it Greece 2019”, στο κτήμα Τατοΐου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 22ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης της ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ.

ΘΕΜΑ 23ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου Νο 60 από την κα Αντωνιάδη Ευθαλία.

ΘΕΜΑ 26ο: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης οικογενειακού τάφου Νο 106 από τον κο Κορκόντζελο Θεμιστοκλή.

ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για Υπηρεσιακές Εκταφές στο Κοιμητήριο Αγ. Στεφάνου, βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 28ο: Συζήτηση και έγκριση λήψης απόφασης για την μετατροπή του απλού πενταετούς μνημείου με α.α. – 467 – σε «οικογενειακού» μνημείου με συνεχή διάρκεια χρήσης ταφής στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 29ο: Συζήτηση και έγκριση λήψης απόφασης για την μετατροπή του απλού πενταετούς μνημείου με α.α. – 663 – σε «οικογενειακού» μνημείου με συνεχή διάρκεια χρήσης ταφής στο Κοιμητήριο της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 30ό: Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης για υπόθεση σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου, Δήμου Διονύσου που αφορά την Αναγκαστική τροποποίηση και προσθήκη νέου μνημείου, λόγω αδυναμίας χώρου ενταφιασμού.

Categories: ΝΕΑ