DIMOTISD

DIMOTISD: MIA ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μια που η προπαγάνδα Καλαφατέλη άρχισε να εκτοξεύει λάσπη περί δήθεν πλαστογραφίας στα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων  ο Δημότης Διονύσου (dimotisd.blogspot.com) ανασύρει από το πλούσιο αρχείο του και βγάζει στην επιφάνεια τη γνωστή ιστορία πλαστογραφίας κατά την οποία οι 12 εργαζόμενοι της Κοινωνικής Επιχείρησης (ΚΕΠΑ) Κρυονερίου κατά τη μεταφορά τους στην Κοινότητα Κρυονερίου έγιναν 14. Έτυχε να περνούν εκείνη τη στιγμή δύο απέξω και ο «όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω» τους έβαλε στη λίστα και τους προσέλαβε παρανόμως; Ποιος ασχολείται, σου λέει; Ποιος θα πάρει χαμπάρι;  Εξουσία είμαστε, ό, τι γουστάρουμε κάνουμε…

 

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ

Με αφορμή τα παραμυθάκια του αρχιπιστολέρο του καλαφατελισμού περί ανύπαρκτων πράγματι περιπτώσεων πλαστογράφησης-νόθευσης πρακτικών, παραθέτουμε ακολούθως, ΜΕ  ΑΚΛΟΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, μία τέτοια πραγματική-υπαρκτή περίπτωση με πρωταγωνιστή (ποιόν άλλον;) τον συνήθη ύποπτο κ. Ιωάννη Καλαφατέλη.

Στις 17-2-2009 το Κοινοτικό Συμβούλιο (Κ.Σ.) της πρώην Κοινότητας Κρυονερίου αποφάσισε για ένα θέμα που αφορούσε τη μεταφορά προσωπικού από την Κ.Ε.Π.Α. Κρυονερίου προς την Κοινότητα Κρυονερίου.

Παραθέτουμε πιό κάτω το επίσημο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της απόφασης:

Scan 2 1

Scan 3 1

Scan 4 1

Στο οικείο Απόσπασμα, η πιο πάνω απόφαση του Κ.Σ. Κρυονερίου αποδόθηκε νοθευμένη κατά περιεχόμενο ως εξής:

Scan 5 1

Scan 6 1

Η ίδια απόφαση αποδόθηκε εντελώς αλλοιωμένη στο ΦΕΚ Β΄ 598/2-4-2009 ως εξής:

Scan 7 1

Η αντίστοιχη απόφαση του τότε Κοινοτάρχη Κρυονερίου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη που (υποτίθεται) θα έπρεπε να αποδίδει το περιεχόμενο της ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ απόφασης του Κ.Σ. όπως αυτή προκύπτει από το ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ πρακτικό, δημοσιεύθηκε και αυτή αλλοιωμένη στο ΦΕΚ Γ΄ 264/13-4-2009  ως εξής:

Scan 8 1

Scan 10 1

   Στο άρθρο 113 παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)  «Πρακτικά συνεδρίασης» διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα επόμενα:

«1….Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή βίντεο ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο...
2. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος…»

Από τις πιό πάνω διατάξεις νόμου (αλλά και αυτονόητα) είναι σαφές και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το αυθεντικό και επίσημο πρακτικό είναι το απομαγνητοφωνημένο.
Αμέσως βλέπουμε ότι η απόδοση του περιεχομένου του πιο πάνω αυθεντικού και επίσημου πρακτικού κατά τη μεταφορά του τόσο στο οικείο απόσπασμα όσο και στα ΦΕΚ Β΄598/2-4-2009 και Γ΄264/13-4-2009 έγινε κατά πλαστογράφηση – παραχάραξη – αλλοίωση – νόθευση του αληθούς περιεχομένου του, η οποία συνίσταται στα εξής:

1.    Οι δώδεκα (12) εργαζόμενοι του αυθεντικού και επίσημου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού έγιναν δεκατέσσερεις (14) τόσο στο Απόσπασμα όσο και στα ΦΕΚ.

2. Στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό αναφέρεται ότι η μεταφορά των 12 εργαζομένων στις υπηρεσίες της Κοινότητας Κρυονερίου θα γίνει σε προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, ενώ στο οικείο Απόσπασμα και στα ΦΕΚ αναφέρεται ότι, με την εν θέματι υπ’ αρ. 46/2009 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, συστήθηκαν οι άνω προσωποπαγείς θέσεις (και δη για δεκατέσσερεις εργαζομένους), όπως (δήθεν) αυτές καταγράφονται συγκεκριμένα στη στήλη του οικείου πίνακα, κάτω από την ένδειξη «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», και όπως ο πίνακας αυτός δημοσιεύτηκε στα εν λόγω ΦΕΚ.

3.  Στο ΦΕΚ Β΄ 598/2-4-2009 αναφέρεται ότι, με την υπ’ όψιν απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, έγινε (δήθεν) και πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης, ύψους 160 χιλ. ευρώ περίπου, στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού της Κοινότητας έτους 2009, καθώς και ότι, για τα επόμενα έτη, προκαλείται δαπάνη ύψους 250 χιλ. ευρώ περίπου, πράγματα ανύπαρκτα τόσο στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό όσο και στο οικείο Απόσπασμα .

4. Τόσο στο Απόσπασμα όσο και στα ΦΕΚ υπάρχει ακόμη και αλλαγή στον τίτλο του θέματος, προκειμένου να εμφανιστεί ότι η εν λόγω απόφαση αφορούσε (δήθεν) δεκατέσσερεις εργαζομένους (και όχι δώδεκα) καθώς και την έγκριση κατάταξής τους σε συγκεκριμένες (δήθεν) προσωποπαγείς θέσεις, όπως αυτές καταγράφονται στη στήλη του οικείου πίνακα που υπάρχει τόσο στο Απόσπασμα όσο και στα ΦΕΚ, καθ’ ην στιγμή καμία τέτοια κατάταξη  δεν υπάρχει στο αυθεντικό και επίσημο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο πρόεδρος της Κοινότητας Κρυονερίου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης ετύγχανε εκ του νόμου και πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, συνακόλουθα ήταν και ο κατά νόμον αρμόδιος για την πιστή απόδοση και μεταφορά του περιεχομένου του επίσημου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού τόσο στο Απόσπασμα όσο και στα ΦΕΚ.

Οι αλλοιώσεις στο περιεχόμενο της αυθεντικής απόφασης είναι τόσες και τέτοιες ώστε να αποκλείεται η περίπτωση σφάλματος. Είναι βέβαιον λοιπόν ότι ο κ. Καλαφατέλης είναι υπόλογος  λαθροχειρίας.

Εδώ έχουμε μία καραμπινάτη περίπτωση πλαστογράφησης-παραχάραξης-αλλοίωσης-νόθευσης της βούλησης και της απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου, από την οποία οποιοσδήποτε άνθρωπος που διαθέτει στοιχειώδη κρίση και λογική μπορεί να συνάγει ευχερώς το συμπέρασμα ότι ο κ. Καλαφατέλης είναι αδιστάκτου πολιτικού χαρακτήρος και χωρίς αναστολές, σε βαθμό τέτοιο και τόσο ώστε να γράφει το αυθεντικό και επίσημο πρακτικό του Κ.Σ. «εις τα παλαιότερα των υποδημάτων του» και να αποδίδει το περιεχόμενό του αυθαίρετα, «κατά πως το γουστάρει και κατά πως τον βολεύει».

Δηλαδή, ο κ. Καλαφατέλης θεωρεί πως το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει διακοσμητικό χαρακτήρα και ότι η κοινότητα ήταν το «τσιφλίκι του», όπου, κατά το κοινώς λεγόμενο, μπορούσε να κάνει «ό,τι του καπνίσει».

Ακόμη και σήμερα όμως, ο κ. Καλαφατέλης προβάλλει τον εαυτό του ως το μοντέλο του ακτιβιστή δημάρχου, του δημάρχου του «όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω» που δε διστάζει να παρανομεί με το πρόσχημα ότι το πράττει … για το καλό του τόπου (Νερά του Κρυνερίου).

Το ερώτημα που τίθεται αυθόρμητα είναι το εξής:

   Μπορεί ένας κοινοτάρχης που δε διστάζει να νοθεύει την επίσημη  και αυθεντική απόφαση του Κοινοτικού του Συμβουλίου σε τέτοιο βαθμό και τόσο απροκάλυπτα να έρχεται και να διεκδικεί τη θέση του δημάρχου;

Η απάντηση είναι προφανής: ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΧΙ.

Και όμως, ο άνθρωπος αυτός έχει το απύθμενο πολιτικό θράσος να διεκδικεί τη δημαρχία στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Ελπίζουμε το εκλογικό σώμα να του δώσει την απάντηση που του αξίζει.

Υ.Γ. 1. Προς ιθύνοντες της Δύναμης Ευθύνης: Αφού ξέρατε ποιός είναι  ο Καλαφατέλης, τι το θέλατε και περιλάβατε τη  λέξη «ευθύνη» μέσα στην ονομασία της δημοτικής σας παράταξης;

Υ.Γ. 2. Προς αρχιτζόγια (δηλαδή προς τον επίσημο επικεφαλής της tzogioπαρέας): Πόση υποκρισία πρέπει να διαθέτει κανείς για να μπορεί να παριστάνει  τον καθηγητή της διαφάνειας και, ταυτόχρονα, να «κοσμεί» το ψηφοδέλτιο ενός υποψήφιου δημάρχου που δε διστάζει να νοθεύει σε τέτοιο βαθμό το περιεχόμενο απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου, ήτοι ενός υποψήφιου δήμαρχου που δε διστάζει «τα δώδεκα ευαγγέλια να τα κάνει δεκατέσσερα;»

   Υ.Γ. 3. Προς Tzogia (άσχετο): Ο ρευματοκλοπέας που έχετε στο συνδυασμό σας δε σ’ ενοχλεί, το περίπτερο σε μάρανε;

Categories: DIMOTISD, FRONTPAGE