ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ ΜΕ 76 ΘΕΜΑΤΑ

Το τελευταίο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές Δημοτικό Συμβούλιο με τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων προγραμματίστηκε να γίνει τη Μεγάλη Τρίτη-23 Απριλίου, στις 18.00, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου με ογκώδη ημερήσια διάταξη, 76 θεμάτων. Το Μάιο πιθανότατα θα συνεδριάσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για να ρυθμίσει ζητήματα της εκλογικής αναμέτρησης και αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων.

Από το πλούσιο μενού της Μ.Τρίτης ξεχωρίζουν η πρόταση για δημιουργία δημοτικού περιπτέρου στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (Νο 3), ο κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης (Νο 5), η επιχορήγηση του Οίκου Ευγηρίας Θ. και Δ.Κυριακίδου (Νο 12), ενώ επανέρχονται για πολλοστή φορά οι υπηρεσίες της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (Νο 18) και  των ογκωδών (Νο 19), που απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία, των 21 συμβούλων.

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού, Αθλητισμού φέρνει  προς έγκριση συμπληρωματική εισήγηση για τη φιλοξενία της αντιπροσωπείας των Γάλλων στο πλαίσιο των μαθητικών ανταλλαγών για έξτρα ποσό 7.250 ευρώ (Νο 34), ενώ προτείνει την ίδρυση φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Διονύσου (Νο 35) και δημοτικής βιβλιοθήκης (Νο 36). Επίσης, στα θέματα υπ’ αριθμόν 37 και 38 είναι η κατανομή των χρημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Σχολικές Επιτροπές (136.690 για λειτουργικές δαπάνες και 12.191 ευρώ για θέρμανση) και, πιο κάτω, στο Νο 40 η ετήσια επιχορήγηση των πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και Ιερών Ναών.

Υπάρχουν φυσικά πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, σύνολο 7 (Νο 54-60) και στο τέλος της ημερήσιας διάταξης βρίσκονται τα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης).

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης επί δηλώσεως/προτάσεως δικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς».

ΘΕΜΑ 2ο: «α) έγκριση τροποποίησης/διεύρυνσης του υπάρχοντος σχετικού ΚΑΕ για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ σε Κωδικό με τον τίτλο ‘Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες’ ή δημιουργία αυτοτελούς νέου Κωδικού υπό τον προαναφερόμενο τίτλο και β) έγκριση άμεσης αναμορφώσεως του προϋπολογισμού έτους 2019 στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη δαπάνης της πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων και για κάθε έτος εφεξής προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση για δημιουργία Δημοτικού Περιπτέρου στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στη ΔΚ Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης περιορισμού ταχύτητας στην οδό Αχιλλέως».

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ. Τραπεζούντος στη ΔΚ Αγ. Στεφάνου σε θέση του υπό ίδρυση μικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων της εταιρείας «ΔΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου” της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου Δήμου Δεκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τμήμα) στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του Δήμου Διονύσου για διαφημιστική εκμετάλλευση».

ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της Δ.Κ. Κρυονερίου για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού».

ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της Δ.Κ. Κρυονερίου για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο: « Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της αριθ. 21/10-4-2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «1η Αναμόρφωση-Υποχρεωτική προϋπολογισμού 2019».

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση του άρθρου 4ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 16ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 19-4-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 18ο: ‘Eγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας )Προμήθειας Υπηρεσίας Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Συλλογής (με Μεταφορά και Διαχείριση ως απαιτείται) Ογκωδών Απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση της κ. Κατωπόδη Αργυρώς.

ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση του κ. Μαπάκη Θεόδωρου.

ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση του κ. Πανταζή Σωτήριου.

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση του κ. Παπαδάκη Γεώργιου.

ΘΕΜΑ 24ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την Αποζημίωση της κ. Τσιούμα Ελένης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή χρέωσης λογαριασμού ύδρευσης Β’ 4ΜΗΝΟΥ 2017».

ΘΕΜΑ 27ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ποτών»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28ο: «Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση και Παραλαβή Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΦΑΣΙΔΕΡΙ – ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 30ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 31ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”.

ΘΕΜΑ 32ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος». (κωδ. πράξης (ΟΠΣ) 5003809)

ΘΕΜΑ 33ο: ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 34ο: Συμπληρωματική εισήγηση στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 176/2019 ως το ποσό των 7.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003,που αφορά την Έγκριση αναγκαιότητας, για την υλοποίηση Φιλοξενίας – Γάλλων μαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών του Γυμνασίου Δροσιάς και του Γυμνασίου Διονύσου και μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συμφώνου-Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Διονύσου και Rougemont-le Chateau της Γαλλίας.

ΘΕΜΑ 35ο: «Ίδρυση Φιλαρμονικής Μπάντας Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 36ο : «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 37ο: « Α’ και Β΄ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019 ποσού 136.690,00 € ».

ΘΕΜΑ 38ο: «Συμπληρωματική Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά προτεραιότητα κάλυψη Δαπανών Θέρμανσης των Σχολείων έτους 2018 Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 12.191,68 €».

ΘΕΜΑ 39ο: «Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες (6393/Φ22.1δ/29-3-2019). Προτεινόμενο προς Ίδρυση Τμήματος Ένταξης-Ημερήσιο Γυμνάσιο Δροσιάς του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 40ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης έτους 2019 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία και Ιερούς Ναούς με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 41ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 (Β’ Κύκλος) – ΚΑΕ: 15.6471.0003».

ΘΕΜΑ 42ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πιστώσεων για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2019″ – ΚΑΕ: 15.6471.0003».

ΘΕΜΑ 43ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη φύλαξη των χώρων εκδηλώσεων (Διόνυσος) κατά την διάρκεια του φεστιβάλ “Διονύσια 2019” Δήμου Διονύσου – ΚΑΕ: 15.6471.0003».

ΘΕΜΑ 44ο: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 175/2019 ΑΔΣ “Εξειδίκευση πίστωσης για τη Διοργάνωση 1ου Φιλανθρωπικού Αγώνα Ποδοσφαίρου “Σκοράρουμε κατά της Φτώχειας-ΚΑΕ: 15.6472.0001” και αναβολή της προγραμματισμένης ημερομηνίας».

ΘΕΜΑ 45ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering – ΚΑΕ: 15.6471.0003».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ 46ο: Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση ένστασης της ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ».

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με εξέταση της αίτησης του κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 49ο: «Αλλαγή θέσης διπλού οικογενειακού τάφου από τον Τομέα 7 στον τομέα 2 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 50ο: «Εξέταση αιτήματος μη εκταφής ενταφιασμένου τέκνου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 51ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στην κα Πελεκάνη Χριστίνα του Νικολάου».

ΘΕΜΑ 52ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο Λιόση Χρήστο του Σταματίου».

ΘΕΜΑ 53ο: «Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στον κο Γλύνη Αριστείδη-Ανάργυρο του Βασιλείου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 54ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 55ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος. ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 56ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών: Χωματουργικών εργασιών διάνοιξης οδών και απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών, Κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων, Φύλαξης Δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, Θρυμματισμού Κλαδιών και Μεταφοράς Βιοαποδομήσιμων Απορριμμάτων για πυροπροστασία του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 57ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».

ΘΕΜΑ 58ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ME84682, KHH5526,ME131160, KHH6440, KHH6169, ME131156, ME88139, ME99920, ME59570, KHI6566, KHH6168, KHH6440, ME84682, ME131160, KHH6169, ME88139, KHI3019, KHI6585, KHI3034 & KHI3145 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 59ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΚΗΗ6418», ΚΗΙ3183 & ΚΗΙ3182 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕ».

ΘΕΜΑ 60ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ «ΜΕ3102», «ΚΗΗ6247», «ΚΗΗ6168», «ΜΕ59569», «ΚΗΙ6566», «ΚΗΟ6056», «ΚΗΙ7296», «ΚΗΙ3072», «ΚΗΗ6440», «ΜΕ104745», «ΚΗΗ6168», «ΚΗΙ7256» & «MULTICAR 447» ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 61ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 105/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 62ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 103/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 63ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 9/2019 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 64ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 4494/2018 Aπόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπέρ της Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 65ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 109/2018 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Μαραθώνα υπέρ της Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 66ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2019 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την πληρωμή της 185/2017 Aπόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Αθουσάκη Δ. Νικόλαου.

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 19565/4-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Υλικών Οικοδομής».

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 17180/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Χρωμάτων » .

ΘΕΜΑ 69ο:«Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Βούλγαρη Ευαγγελίας».

ΘΕΜΑ 70ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 17182/10-05-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ” (ΑΔΑΜ: 18SYMV003074983).

ΘΕΜΑ 71ο: Διαβίβαση του αριθ. πρωτ. 12138/13-3-2019 γνωμοδοτικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσία του Δήμου για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης του Αμαξοστασίου (οικόπεδο στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο) και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 20603/16-6-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια Αλουμινίων «.

ΘΕΜΑ 73ο:Λήψη απόφασης για: α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών & στοιχείων, την κατάθεση φακέλου συμμετοχής του δήμου Διονύσου στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020(ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) (ΚΔΑΠ) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την επιλογή ωφελουμένων, από το προσωπικό του δήμου μας, β) την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη/νομικό πρόσωπο δυνάμενο να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και γ) τον ορισμό του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού ,Πολιτισμού και Κοινωνικών Δομών, ως συντονιστή του προγράμματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.

ΘΕΜΑ 74ο:Παραχώρηση χώρων Σχολικών Μονάδων για την λειτουργία ΚΔΑΠ.

ΘΕΜΑ 75ο:Ορισμός υπευθύνων ΚΔΑΠ.

ΘΕΜΑ 76ο:Κανονισμός λειτουργίας ΚΔΑΠ.

Categories: ΝΕΑ