DIMOTISD

DIMOTISD: ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Με τη ρευματοκλοπή στο Δήμο Διονύσου καταπιάνεται σήμερα ο Δημότης Διονύσου (dimotisd.blogspot.com), μνημονεύοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις, αποκαλύπτοντας στοιχεία και εν τέλει υπολογίζοντας το …λογαριασμό των παράνομων ηλεκτροδοτήσεων.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στις 22-4-2019, ο Βασίλης Δαρδαμάνης απάντησε στον Καλαφατέλη και λοιπούς καλοθελητές σχετικά με την ηλεκτροδότηση του δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Κ. Διονύσου.

Παρεμβαίνοντας κι εμείς στη σχετική δημόσια συζήτηση, θυμίζουμε κατ’ αρχήν ότι, ήδη στη διάρκεια της προηγούμενης προεκλογικής περιόδου, είχε εμπλακεί το όνομα εν ενεργεία και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου του Καλαφατέλη σε υπόθεση ρευματοκλοπής σε βάρος της ΔΕΗ που αφορούσε τον ίδιο και το σπίτι του.

Στη συνέχεια θυμίζουμε ότι, λόγω της υπόθεσης των νερών, ο ίδιος ο Καλαφατέλης είναι υπόλογος οιονεί ρευματοκλοπής ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ύψους 83555,33 ευρώ (βλέπετε σελίδα 19 της σχετικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην προηγούμενη ανάρτησή μας «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ : “ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»), πράγμα που επισημαίνει και ο Δαρδαμάνης.

Πλην όμως ο Καλαφατέλης, λόγω της ίδιας πιό πάνω υπόθεσης, εμπλέκεται και σε άλλου είδους υπόθεση ρευματοκλοπής, ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ αυτή τη φορά, για την οποία έχουμε κάνει λόγο εκτενώς στην ανάρτησή μας «ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 14» της 7-11-2018.

Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ακριβές ύψος της εν λόγω ρευματοκλοπής, το οποίο, βάσει του υπ’ αρ. 2457/18-6-2018 εγγράφου της ΔΕΗ, Κατάστημα Κηφισιάς (σχετικό απόσπασμα του οποίου παρατίθεται αμέσως μετά) ανέρχεται στο ύψος των 28.847 €.

Capture

Capture 2

Στην άνω ρευματοκλοπή εμπλέκεται ο Καλαφατέλης δεδομένου ότι γνώριζε άριστα πως η Κοινότητα Κρυονερίου υδροδοτείτο από αγροτική γεώτρηση και ότι, συνεπώς, το ρεύμα της γεώτρησης αυτής χρεωνόταν με μειωμένο τιμολόγιο που αντιστοιχούσε σε αγροτική χρήση και όχι σε εμπορική, όπως ήταν το σωστό και νόμιμο αφού η γεώτρηση ετύγχανε εμπορικής εκμετάλλευσης.

Και, όχι μόνον αυτό, αλλά ο Καλαφατέλης επαίρεται για το «φτηνό» νερό στο Κρυονέρι ΕΝΕΚΑ(και κατά τη διάρκεια) της πιό πάνω ρευματοκλοπής.

Μόνον ένας Καλαφατέλης θα μπορούσε να ξεφτιλίσει με τέτοιο τρόπο την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως, το συμπέρασμα είναι ότι λόγω της υπόθεσης των νερών, ο Καλαφατέλης ενέχεται σε υποθέσεις παράνομων ηλεκτροδοτήσεων ύψους  (83555,33 + 28847,00 =) 112402,33 € !!!

Τώρα, το πως είναι δυνατόν κάποιος που είναι «χωμένος μέχρι το λαιμό» σε υποθέσεις παράνομων ηλεκτροδοτήσεων (τόσο ο ίδιος όσο και πολιτικοί του συνεργάτες) να έχει το θράσος να μιλάει για παράνομη ηλεκτροδότηση του δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Κ. Διονύσου, μόνο  με τη ρήση «ο δολοφόνος τριγυρίζει πάντοτε γύρω από τον τόπο του εγκλήματος» θα μπορούσε να ερμηνευτεί.

Σημειωτέον εδώ πως η επίμαχη ρευματοδότηση του δημοτικού περιπτέρου στη Δ.Κ. Διονύσου (καθώς και η παρόμοια περίπτωση  ρευματοδότησης των εθελοντών της Δ.Κ. Διονύσου) είναι μία υπόθεση που ανάγεται στο απώτατο παρελθόν.

Τη βρήκε ο Καλαφατέλης από τους προκατόχους του το 2011 όταν ανέλαβε δήμαρχος Διονύσου και, παρ’ όλον ότι τελούσε σε πλήρη επίγνωσή της, τη διατήρησε μέχρι τέλους της θητείας του, θυμήθηκε δε να την καταγγείλει υποκριτικά μόνον όταν, μετά την τελευταία δημοπρασία, το περίπτερο το πήρε για να το δουλέψει συγγενής αντιδημάρχου.

Αν το περίπτερο εξακολουθούσε να το δουλεύει κάποιος άλλος, η υπόθεση «ρευματοδότηση περιπτέρου Δ.Κ. Διονύσου» ασφαλώς θα ήταν πλήρως αδιάφορη για τον Καλαφατέλη, όπως πλήρως αδιάφορη του ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου στον Δήμο Διονύσου και όπως εξακολουθεί να του είναι πλήρως αδιάφορη η παρόμοια περίπτωση ρευματοδότησης των εθελοντών της Δ.Κ. Διονύσου.

Η υποψηφιότητα ενός τόσο θρασύ και φτηνιάρη μικροπολιτικάντη για το αξίωμα του πρώτου πολίτη της πόλης αποτελεί ΝΤΡΟΠΗΔΟΚΙΜΑΣΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΗ για το Διόνυσο.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως το εκλογικό σώμα θα απαντήσει δεόντως.

Categories: DIMOTISD