DIMOTISD

DIMOTISD: ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για το διακύβευμα των επικείμενων δημοτικών εκλογών στο Δήμο Διονύσου γράφει ο Δημότης Διονύσου (dimotisd.blogspot.com), θυμίζοντας την ουσία του σκανδάλου των διαβόητων “Νερών Κρυονερίου” και θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Γιάννης Καλαφατέλης, αναφερόμενος στην υπόθεση των νερών, δήλωσε στο debate ότι:
«Εγώ έχω ξαναπεί και δημόσια ότι ό,τι έγινε έγινε για το καλό των συμπολιτών και βέβαια θα το ξανάκανα».
Η πιό πάνω δήλωση ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής με το ίδιο ζήτημα (των νερών) δήλωσης του Καλαφατέλη που έκανε κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της Δύναμης Ευθύνης και η οποία έχει ως εξής:
«Μπορεί να έχω κάνει λάθη μέσα στις χιλιάδες αποφάσεις που έχω πάρει αλλά όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση».
Η ανάρτηση των Ανοιχτών Οριζόντων του αντίστοιχου αποσπάσματος του debate έχει (μέχρις στιγμής) περίπου εφτά χιλιάδες (7.000) “επισκέψεις”.
Η πρωτοφανής πιό πάνω επισκεψιμότητα της συγκεκριμένης ανάρτησης των Ανοιχτών Οριζόντων αποδεικνύει πως οι εν λόγω δηλώσεις προσδιορίζουν εν πολλοίς  το διακύβευμα των προσεχών δημοτικών εκλογών στο δήμο Διονύσου.

Όμως, τι ακριβώς σημαίνουν οι πιό πάνω δηλώσεις και ποιό είναι το διακύβευμα που συνεπάγονται;

Για να απαντηθεί το πιό πάνω ερώτημα πρέπει να ανακαλέσουμε ότι:

1. Το (κατά νόμον) ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ νερό που χρυσοπλήρωνε ο Καλαφατέλης στους ιδιώτες μπορούσε να το είχε προμηθευτεί ΔΩΡΕΑΝ. (βλέπετε σχετική από 5-7-2018 ανάρτησή μας «Νερά του Κρυονερίου 6».)

   2. Αντ’ αυτού, προτίμησε «να κάνει παιχνίδι» με τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης αγοράζοντας απ’ αυτόν ΠΑΡΑΝΟΜΑ 300.000-350.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως καθ’ ην στιγμή η σχετική άδεια προέβλεπε υδροληψία 2.000-3.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως και μόνο για το πότισμα του χωραφιού του αγρότη ιδιοκτήτη της γεώτρησης.
Δηλαδή, γινόταν παράνομη υδροληψία εκατό και πλέον φορές μεγαλύτερη και για διαφορετική χρήση από την επιτρεπόμενη.

   3. Ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη σύννομη λειτουργία της γεώτρησης ήταν ο Καλαφατέλης, ως κοινοτάρχης.
Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος πρωταγωνίστησε στην πιό πάνω παράνομη λειτουργία της.
Δηλονότι, «ΕΒΑΛΑΝ ΤΟ ΛΥΚΟ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ».

   4. Μία πρώτη συνέπεια της παράνομης λειτουργίας της γεώτρησης ήταν να καταστεί η Κοινότητα Κρυονερίου «κλεπταποδόχος» μεγάλης αξίας «κλεψιμαίικου» κοινόκτητου και κοινόχρηστου νερού της γεώτρησης ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

   5. Μία δεύτερη συνέπεια ήταν η ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ σε βάρος της ΔΕΗ ύψους 28.847 €, που οφείλεται στο γεγονός ότι το ηλεκτρικό ρεύμα για την ηλεκτροκίνηση της αντλίας της γεώτρησης χρεωνόταν με μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο και όχι με εμπορικό τιμολόγιο που ήταν το σωστό αφού η γεώτρηση χρησιμοποιείτο για εμπορία ύδατος και όχι άρδευση χωραφιού, όπως είχε δηλωθεί στη ΔΕΗ. (Βλέπετε σχετικά από 23-4-2019 ανάρτησή μας «Ποιός μιλάει για παράνομες ηλεκτροδοτήσεις»).

 6. Στις 15-2-2005, ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης ζήτησε αύξηση από 0,24 €/m3 σε 0,40 €/m3, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση 67%.
Ο Καλαφατέλης εισηγήθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο ότι η αιτούμενη αύξηση αυτή ήταν ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ και αντιπρότεινε αύξηση από 0,24 €/m3 σε 0,26 €/m3, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση 8%, όπως και έγινε δεκτή. (Βλέπετε σχετικά υπ’ αρ. 85/14-4-2005 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου).
Ενάμιση μήνα μετά, στις 30-5-2005, ο Καλαφατέλης, «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» το κοινοτικό συμβούλιο, έδωσε ΠΑΡΑΝΟΜΗ εντολή στη ΔΕΗ το ρεύμα της γεώτρησης να χρεώνεται στην κοινότητα, εκτινάσσοντας το κόστος του νερού σε 0,41 €/m3  το 2005 και 0,47 €/m3 το 2006, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση 70% και 96% αντίστοιχα (Βλέπετε σχετικά από 5-4-2007 έκθεση Πόπης Σκαγιά).
Δηλαδή, ενώ ο Καλαφατέλης (έλεγε πως) θεωρούσε ως εύλογη την αύξηση 8%, όπως εν συνεχεία την ενέκρινε το κοινοτικό συμβούλιο και έγινε δεκτή από τον ιδιώτη, στη συνέχεια, ενεργώντας ΛΑΘΡΑ, ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, επιβάρυνε την κοινότητα ΠΑΡΑΝΟΜΑ με αύξηση από 70% έως 96%, καθ’ ην στιγμή Ο ΙΔΙΟΣέκρινε κατά τα ανωτέρω πως αύξηση 67% ήταν ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ.

   7. Όπως προκύπτει από την (ουδέποτε διαψευσθείσα) καταγγελία του τότε κοινοτικού συμβούλου Β. Δημόπουλου, παρ’ όλον ότι ήταν συμβατική υποχρέωση του ιδιοκτήτη της γεώτρησης να μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας του νερού της γεώτρησης, αυτός παρέλειπε συστηματικά να προσκομίζει τέτοια πιστοποιητικά. (Βλέπετε υπ’ αρ. 80/2005 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου).
Στις από 5-4-2007 σχετικές εκθέσεις των τότε κοινοτικών συμβούλων Κρυονερίου Ρένας Παναγοπούλου και Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη διαλαμβάνεται σχετικά ότι «… τα αποτελέσματα μικροβιολογικών και χημικών εξετάσεων σε δείγματα νερού … έδειξαν υψηλούς ρύπους … ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (συνημμένα: 2 γνωματεύσεις του Μικροβιολογικού Ινστιτούτου του 9/2006)» και ότι «2. Η διαδικασία αγοραπωλησίας νερού από γεωτρήσεις δεν είναι απολύτως νόμιμη. 3. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ», αντίστοιχα.
Συμπερασματικά: Προφανώς το νερό ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ είχε πρόβλημα ρύπανσης και, προφανώς γι’ αυτό, δεν προσκομίζονταν ως άνω τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητάς του.

   8. Σε ό,τι αφορά τις 40.000 € που εκταμιεύτηκαν ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ με εντολή Καλαφατέλη προκειμένου να πληρωθεί, υποτίθεται, το (ήδη πληρωμένο τότε, κατά το χρόνο της άνω εκταμίευσης) ενοίκιο της γεώτρησης Ιωαννίδη, ο πρώτος φέρεται δηλώσας αρχικώς «ΕΓΩ ΤΑ ΠΗΡΑ» αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε χωρίς όμως ποτέ να δώσει εξηγήσεις, ΩΣ ΩΦΕΙΛΕ, σε ποιανού τσέπη κατέληξε το συγκεκριμένο «σαραντάρι», το οποίο έτσι παραμένει «ορφανό» δεδομένου και  ότι κανένας δεν έχει υπογράψει (όπως επιτάσσουν οι κανόνες του δημόσιου λογιστικού) ως «ο λαβών» το συγκεκριμένο ποσό.
Εύλογο λοιπόν το ερώτημα: Αν κ. Καλαφατέλη δεν ενθυλακώσατε εσείς το εν λόγω «ορφανό σαραντάρι» τότε ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΕ;  ΝΤΡΕΠΟΣΑΣΤΕ;

 1. Πάμε τώρα στο άλλο «ορφανό σαραντάρι», που εκταμιεύτηκε ομοίως ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ με εντολή Καλαφατέλη για την πληρωμή, υποτίθεται, της γεώτρησης των Ζηκίδη-Μπιάζη, των οποίων όμως η υπογραφή δεν υπάρχει όχι μόνον ως λαβόντων το συγκεκριμένο ποσό αλλά ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ούτε σε προσφορές, ούτε σε αιτήσεις, ούτε σε συμφωνητικά, ούτε, ούτε, ούτε. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ.
  Τα πιό πάνω διαπιστώνει και η σχετική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου επισημαίνεται πως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το πιό πάνω ποσό κατέληξε στους Ζηκίδη-Μπιάζη.
  Εύλογο το ερώτημα: Γιατί κ. Καλαφατέλη οι Ζηκίδης-Μπιάζης ΕΙΝΑΙ ΑΦΑΝΤΟΙ στη συγκεκριμένη υπόθεση;
  Σε ποιόν κατέληξε λοιπόν και το δεύτερο αυτό «ορφανό σαραντάρι»;
  Το πιό πάνω ερώτημα το θέσαμε και στην από 20-4-2019 ανάρτησή μας «Αποδομώντας την παραμυθολογία του καλαφατελισμού» πλην όμως από πλευράς σύμπασας της Δύναμης Ευθύνης (όνομα κι αυτό!), συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Καλαφατέλη, επικρατεί μέχρι σήμερα «ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ».
  Προφανώς ΕΝΟΧΗ σιωπή.

     10. Και για τα δύο πιό πάνω «ορφανά σαραντάρια» ως προμηθευτής και προμηθευόμενος του νερού φέρεται τυπικά … η Κοινότητα Κρυονερίου(!!!).
  Τυπικά, λοιπόν, τα δύο σαραντάρια φέρονται εισπραχθέντα ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ από … την Κοινότητα Κρυονερίου.
  Ποιός λοιπόν κ. Καλαφατέλη ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ διακίνησε παράνομα τα πιό πάνω ΜΕΤΡΗΤΑ και, τέλος πάντων, ΣΕ ΠΟΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ «ΟΡΦΑΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ»;
  Η τοπική κοινωνία ΒΟΑ κ. Κλαφατέλη και το εκλογικό σώμα απαιτεί απαντήσεις ΑΜΕΣΑ και, πάντως, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

  Εν όψει των ανωτέρω, οι δηλώσεις του Καλαφατέλη πως … δεν έκανε λάθη (!!!) σχετικά με την υπόθεση των νερών, πως ό,τι έγινε έγινε … για το καλό (!!!) των συμπολιτών και πως … θα το ξανάκανε (!!!) σημαίνουν ότι αυτός δεν θεωρεί λάθος την εμπορία του νόμω ανεπίδεκτου εμπορίας κοινόκτητου και κοινόχρηστου αγαθού που λέγεται «νεράκι του θεού», τη ρευματοκλοπή σε βάρος της ΔΕΗ ύψους 28.847 €, την διοχέτευση αμφίβολης ποιότητας νερού στους καταναλωτές, την παράνομη και ερήμην του κοινοτικού συμβουλίου από τον ίδιο χρέωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος της ιδιωτικής γεώτρησης στον πολλαπλό λογαριασμό της κοινότητας ύψους 80 περίπου χιλιάδων ευρώ, την παράνομη εκταμίευση και παράνομη διακίνηση σε μετρητά (40+40=) 80 χιλιάδων ευρώ άγνωστο τυπικά (αλλά και ουσιαστικά) προς ποία κατεύθυνση και άλλα πολλά απαράδεκτα γεγονότα των οποίων τα προαναφερθέντα με αρίθμηση 1 έως και 10 μόνο την κορυφή του παγόβουνου αποτελούν.

  Η δήλωση του Καλαφατέλη ότι τα πιό πάνω έγιναν σωστά, για το καλό των συμπολιτών και πως θα τα ξανάκανε μόνο ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ μπορούν να προκαλούν σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο εν όψει της πιθανότητας παλινόρθωσης του παλιάτσου αυτού και  αρχιαπατεώνα της πολιτικής στο δημαρχιακό θώκο, ο οποίος με απερίγραπτο θράσος και φτύνοντας το εκλογικό σώμα καταπρόσωπο έρχεται να ισχυριστεί πως τίποτα απ’ τα πιό πάνω και γενικότερα τίποτα στην υπόθεση «νερά του Κρυονερίου» δεν έπραξε λάθος καθώς και ότι, δοθείσης ευκαιρίας, θα επαναλάμβανε τα όσα απαράδεκτα κατά τα ανωτέρω έπραξε σχετικά με την υπόθεση των νερών.

  Και όλα αυτά καθ’ ην στιγμή, για τα νερά, υπάρχει σε βάρος του ένα πόρισμα-καταπέλτης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που του καταλογίζει τα μύρια όσα σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση (βλέπετε σχετικά από 21-4-2019 ανάρτησή μας «Όλα στη φόρα για την υπόθεση των νερών του Κρυονερίου») και για την οποία κατηγορείται ποινικά σε βαθμό κακουργήματος για απιστία σε βάρος του Δήμου με ιδιαίτερα τεχνάσματα συνολικού ύψους άνω των 150 χιλιάδων ευρώ.

  Όθεν και το διακύβευμα που συνεπάγονται οι πιό πάνω δηλώσεις:

  Η παλινόρθωση του καλαφατελισμού, με επικεφαλής τον αδίστακτο και αήθη πολιτικά Γιάννη Καλαφατέλη, τον «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει» (όπως έχει καθιερωθεί χαϊδευτικά να λέγεται μετά τα πιό πάνω δύο «ορφανά σαραντάρια» όπου τυπικά, «Γιάννης» προμηθεύει και «Γιάννης» προμηθεύεται το νερό κατά τα ήδη προεκτεθέντα), ο οποίος δεν έχει κανένα ηθικό ενδοιασμό να κοροϊδεύει την κοινωνία πως με το νερό… «δεν τρέχει τίποτα» και πως, δοθείσης ευκαιρίας, θα το… ξανάκανε για το… καλό των συμπολιτών(!!!)

  Αλήθεια, πόσο πιό πολύ θα μπορούσε ο «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει» να αυτοεξεφτιλιστεί πολιτικά με τις πιό πάνω δηλώσεις του αλλά και να ξεφτιλίσει με την υποψηφιότητά του το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στο Δήμο Διονύσου;

  Υ.Γ.: Στις 17-5-2019 που θα πας στον ανακριτή το απολογητικό σου υπόμνημα για την υπόθεση των νερών κ. Καλαφατέλη, αν του πεις «θα το ξανάκανα» υπάρχει πιθανότητα να προφυλακιστείς ως ύποπτος επανάληψης του κακουργήματος για το οποίο κατηγορείσαι.
  Αυτό προφανώς το έχεις υπ’ όψη σου και γι’ αυτό, προφανώς, άλλα θα πεις εκεί.
  Αναμένουμε λοιπόν να δημοσιοποιήσεις το πιό πάνω απολογητικό σου υπόμνημα στο εκλογικό σώμα για να διαπιστωθεί αν εννοείς όσα λες ή άλλα σερβίρεις προς λαϊκή κατανάλωση στο «πόπολο» και άλλα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, όπως είναι και το πιθανότερο. dimo

Categories: DIMOTISD, FRONTPAGE