ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ: ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου οι πολίτες  μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν. Σε ειδικό αρχείο υπάρχουν όλα τα εκλογικά τμήματα. Για να δείτε σε ποιο τμήμα ψηφίζετε, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ