FRONTPAGE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-18/6 ΜΕ 9 ΘΕΜΑΤΑ

Οι εγκρίσεις πρακτικών για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για αναβάθμιση των παιδικών χαρών (Νο 2)  και ολοκλήρωση της αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς (Νο 3), περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της προσεχούς Τρίτης-18 Ιουνίου, στις 10.30 π.μ., της Οικονομικής Επιτροπής. Θα συζητηθεί επίσης το ύψος του μηνιαίου μισθώματος του κτηρίου του Δημαρχείου, καθώς η σύμβαση με τον ιδιοκτήτη έληξε.

Το μενού αναλυτικά:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Όρων Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του ∆ήμου ∆ιονύσου» προϋπολογισμού 370.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 08ης Μαΐου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 5ο: Κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 25.189,93 € (με ΦΠΑ).

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα της κ. Χουχουλή Ευτυχίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα επί του οδοστρώματος.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτημα της κ. Βαρτελάτου Πάτρας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πρόσκρουση σε αυτό κάδου απορριμμάτων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων (Συντήρηση – Επισκευή Λεβήτων & Καυστήρων, Συντήρηση – Επισκευή – Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων).

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ/ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.

Categories: FRONTPAGE, ΝΕΑ