FRONTPAGE

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Την πυροσβεστική διάταξη υπ’ αριθμόν 4/2012, που καθορίζει τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, αλλά και την ενεργοποίηση των κυρώσεων που προβλέπει ο ποινικός κώδικας και ο νόμος 3852/2010 για τους αμελείς ή παραβάτες, δημοσιεύει το dionysospost. Η εν λόγω διάταξη που ισχύει έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο και αριθμό φύλλου 1346.

Αναλυτικά:

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1346
25 Απριλίου 2012

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2012

Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β΄ αριθμός 26 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 213).
στ. Της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β΄ 762) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθορίζουμε:

21820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής − υποχρεώσεις
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα
και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων
και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων υλών
από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 2
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου
94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.
2. Oι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ.1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στo άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας.

Άρθρο 4                                                                                                       Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 724).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

Ο Αρχηγός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ
Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

Εγκρίθηκε
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

D7LY2OqXsAEKckj

Categories: FRONTPAGE, ΝΕΑ